Nytt om fiskeregler 2 november 2023

Hitta på sidan

Remiss om elektronisk rapportering för avräkningsnota och deklaration om övertagande

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller krav på elektronisk rapportering för avräkningsnota och deklaration om övertagande för förstahandsmottagare som köper fångst från havet och som årligen omsätter mindre än 200 000 euro. Förslaget berör de personer som rapporterar deklaration om övertagande och/eller avräkningsnota på blankett per post. Föreslaget innehåller även förtydligande angående skyldigheten att lämna avräkningsnota när deklaration om övertagande har lämnats samt förtydligande för rapportering för förstahandsmottagare som köpt eller förmedlat fisk från Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland.

Förslaget föreslås träda i kraft den 15 januari 2024.

Här hittar du hela remissen.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

Publicerad: 2023-11-02
Sidansvarig: Webbredaktion