Nytt om fiskeregler 17 maj 2023

Hitta på sidan

Remiss om förlängd rapporteringstid vid visst yrkesfiske i sötvattensområdena samt ändring av uppgiftslämnande i sötvattensjournalen

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller en återgång till den rapporteringsfrekvens som gällde före den 1 januari 2023 för de arter som omfattas av månadsrapportering, dvs. 14 dagar efter den kalendermånads slut som fisket bedrevs, samt en ändring i uppgiftslämnandet till att endast ange fångstmängd av gös och gädda i vikt (kg) istället för antal individer och vikt (kg).

Förslaget föreslås träda i kraft den 10 juli 2023.

Läs hela remissen här.

Publicerad: 2023-05-17
Sidansvarig: Webbredaktion