Nytt om fiskeregler 17 mars 2023

EU och Norge överens om fiske 2023

EU och Norge är överens om fiskemöjligheter och tillträde till varandras vatten under 2023. Fisketillstånd kommer att skickas till dig som haft tillstånd att fiska i norsk ekonomisk zon under 2022.

Förhandling mellan EU och Norge

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, informerade tidigare att EU och Norge ännu inte enats vad gäller 2023 års tillträde till norskt vatten i Skagerrak och Nordsjön. (Tidigare nyhet: Nu kan du se dina demersala fiskemöjligheter för 2023)

EU och Norge är nu klara med förhandlingarna och överens om fiskemöjligheter och tillträde till varandras vatten under 2023.

Svenskt fiske i norsk zon

Svenskt fiske får tillträde till norska vatten i Skagerrak och norsk zon i Nordsjön för att fiska de kvoter som Sverige traditionellt har på norska vatten. Fisketillstånd kommer att skickas till de fiskelicensinnehavare som haft tillstånd att fiska i norsk ekonomisk zon under 2022.

Ny kvotperiod för nordhavsräka

Överenskommelsen innebär även en ändring i kvotperiod för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt. EU och Norge förväntas konsultera om de första fiskemöjligheter i linje med nya perioden (1 juli 2023 – 30 juni 2023) efter att internationella havsforskningsrådet ICES offentliggör sin nya fångstråd.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-03-24

    På grund av övergången till en ny kvotperiod för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt används inget infiskningskrav under första halvåret 2023 för att få förnyat tillstånd kommande förvaltningsperiod.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-03-01

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att allt fiske efter ål i havet ska stoppas under perioden från 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-02-28

    Du som tidigare fått demersala fisketillstånd kan nu se din individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Tillstånden kommer även att skickas till berörda fiskare med post.

Publicerad: 2023-03-17
Sidansvarig: Webbredaktion