Nytt om fiskeregler 28 februari 2023

Nu kan du se dina demersala fiskemöjligheter för 2023

Du som tidigare fått demersala fisketillstånd kan nu se din individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Tillstånden kommer även att skickas till berörda fiskare med post.

Fiske i norsk zon

EU och Norge har ännu inte enats vad gäller tillträde till norskt vatten i Skagerrak och Nordsjön. Detta innebär att svenska fiskare ännu inte får fiska de kvoter som Sverige traditionellt har i dessa vatten. Efter att förhandlingarna har avslutats kommer Havs- och vattenmyndigheten att skicka ut fisketillstånden till berörda tillståndshavare. De individuella tilldelningarna för kvoterna i norsk ekonomisk zon i Nordsjön kan alltså inte fiskas förrän tillträdet är klart och HaV skickat ut fisketillstånden.

De fördelade individuella kvantiteterna av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt gäller perioden 1 januari till och med den 30 juni 2023. Sveriges förväntade kvot för denna period är 770 ton.

Inget infiskningskrav för att få nytt fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2024

Mot bakgrund av att svenska fiskare ännu inte har fått tillträde till fiske i norskt vatten har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att särskilda skäl föreligger för att göra undantag från infiskningskraven för fisketillstånden för nordhavsräka och torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för fiskeåret 2023. Infiskningskraven gäller alltså inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2024. Undantaget gäller endast för år 2023.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Två nyheter om hummerfiske har publicerats på HaV:s hemsida senaste veckan utan att fiskenytt har gått ut, vi beklagar detta.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-09-20

    104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

Publicerad: 2023-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion