Nytt om fiskeregler 8 februari 2023

Hitta på sidan

Förbjudet att sumpa hummer

HaV vill påminna om att det är förbjudet att sumpa hummer från och med den 1 februari.

sumpad hummer

Foto: Natalie Greppi.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-03-24

    HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

  2. Aktuellt 2023-03-23

    80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

  3. Aktuellt 2023-03-21

    Du är generaldirektör på HaV och en av talarna vid FNs vattenkonferens i New York 22-24 mars.

Publicerad: 2023-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion