Nytt om fiskeregler 20 december 2022

Individuella fiskemöjligheter för början av år 2023

Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter.

Tillfälliga kvantiteter

Eftersom EU:s ministerråds beslut om 2023 års kvoter för Västerhavet beslutades sent under år 2022 och då kvotförordningen för Västerhavet för år 2023 ännu inte har publicerats, kommer Havs- och vattenmyndigheten besluta om tillfälliga fiskemöjligheter.

I avvaktan på Havs- och vattenmyndighetens slutliga beslut om 2023 års fiske, kommer fisket under början av år 2023 kunna bedrivas med stöd av tillfälliga kvantiteter. Mer information skickas till berörda tillståndshavare under december månad.

Du som får tillstånd kommer att kunna fiska redan från och med den 1 januari 2023. Havs- och vattenmyndigheten planerar att skicka ut slutliga beslut i början av år 2023.

Fiske i norsk zon

EU:s ministerråd och Norge har ännu inte enats vad gäller norskt vatten i Skagerrak och Nordsjön vilket innebär att svenska fiskare ännu inte har fått tillträde att fiska de kvoter som Sverige traditionellt har i dessa vatten. Efter att förhandlingarna har avslutats kommer Havs- och vattenmyndigheten att skicka ut tillstånd för detta fiske till berörda tillståndshavare.

Din tilldelning syns inte i Fiskerätt

Notera att kvantiteterna för dessa tillfälliga beslut inte kommer att synas i e-tjänsten Fiskerätt. Först när det slutliga beslutet är klart kommer kvantiteterna att framgå i Fiskerätt och då kommer det också vara möjligt att överlåta fiskemöjligheterna.

Publicerad: 2022-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion