Nytt om fiskeregler 8 november 2022

Hitta på sidan

Remiss om införande av ökad VMS-rapportering i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller implementering av kravet enligt avtalet mellan EU-Norge om fisket i Skagerrak1 att sända VMS-rapporter var trettionde minut när fiskefartyg befinner sig i området utanför 4 nautiska mil från respektive nations baslinjer i Skagerrak.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Läs hela remissen här.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-01-24

    Ändringen innebär att pigghajar över 100 cm ska återutsättas skyndsamt och inte komma till skada. Detta gäller både för honor och hanar.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-01-23

    På tisdag den 24:e januari mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-12-21

    Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen om hur de pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare.

Publicerad: 2022-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion