Nytt om fiskeregler 8 november 2022

Hitta på sidan

Remiss om införande av ökad VMS-rapportering i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller implementering av kravet enligt avtalet mellan EU-Norge om fisket i Skagerrak1 att sända VMS-rapporter var trettionde minut när fiskefartyg befinner sig i området utanför 4 nautiska mil från respektive nations baslinjer i Skagerrak.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Läs hela remissen här.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-11-28

    Föreskrifterna innebär att alla som omfattas av krav på att redovisa sitt fiske i kustfiskejournal, i sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske, ska registrera och rapportera sina uppgifter elektroniskt i HaV:s nya fångstrapporteringssystem (EFR). 

  2. Nytt om fiskeregler 2022-11-25

    Havs- och vattenmyndigheten har förtydligat regelverket för koncentration av demersala fiskemöjligheter, men även utvecklat delar som rör nyetablering och fördelning av rödspotta i Skagerrak.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-11-11

    På tisdag den 15 november mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

Publicerad: 2022-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion