Nytt om fiskeregler 12 september 2022

Hitta på sidan

Nya regler för fiske med bur

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya regler för fiske med bur.

Bland annat gäller i år att yrkesfiskare som fiskar efter krabbtaska med bur inte omfattas av redskapsförbudet veckan innan hummerpremiären utan istället kan flytta ut sina burar på djupare vatten än 30 m.

Beslutet innebär också nya bestämmelser om rymningshål och ändrade sumpningsregler.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

Publicerad: 2022-09-12
Sidansvarig: Webbredaktion