Nytt om fiskeregler 12 september 2022

Hitta på sidan

Nya regler för fiske med bur

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya regler för fiske med bur.

Bland annat gäller i år att yrkesfiskare som fiskar efter krabbtaska med bur inte omfattas av redskapsförbudet veckan innan hummerpremiären utan istället kan flytta ut sina burar på djupare vatten än 30 m.

Beslutet innebär också nya bestämmelser om rymningshål och ändrade sumpningsregler.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-03-24

    På grund av övergången till en ny kvotperiod för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt används inget infiskningskrav under första halvåret 2023 för att få förnyat tillstånd kommande förvaltningsperiod.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-03-17

    EU och Norge är överens om fiskemöjligheter och tillträde till varandras vatten under 2023. Fisketillstånd kommer att skickas till dig som haft tillstånd att fiska i norsk ekonomisk zon under 2022.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-03-01

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att allt fiske efter ål i havet ska stoppas under perioden från 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.

Publicerad: 2022-09-12
Sidansvarig: Webbredaktion