Nytt om fiskeregler 5 maj 2022

Information om undantagna redskap i RTC-områden

Havs- och vattenmyndigheten önskar informera om vad som gäller för dig som använder undantagna redskap i RTC-områden vilka stängts på grund av hög andel ung nordhavsräka.

Undantagna redskap

I de fall en realtidsstängning av ett område i Skagerrak sker, vid upptäckt av höga andelar ung nordhavsräka, finns fortfarande möjlighet att fiska efter nordhavsräka med trål med kombinationsrist.

För ytterligare information om redskapen, vänligen se Realtids­stängning i Skagerrak.

Inspektion av fartyg i stängt område

Om en ombordprovtagning (utförd av Kustbevakningen) i ett stängt område visar på hög andel av ung nordhavsräka, trots att fartyget använt undantaget redskap, måste fartyget lämna det stängda området. Fartyget kan återvända till området först efter att:

 • redskapet har justerats
 • HaV har medgivit tillstånd om att återvända.

Tillståndet baseras på om Kustbevakningen har möjlighet att inspektera fartygets nästa drag i det stängda området. Det är med andra ord ingen garanti att fartyget kan återvända till att fiska i det aktuella området under kvarvarande stängningsperiod.

Justera de undantagna redskapen

Det kan förekomma variation i redskapens selektivitet beroende på hur bra den storleksselektiva risten riggas. För att slippa stora andelar ung nordhavsräka är det därför viktigt att risten riggas så noggrant som möjligt.

Redskap för utlåning och hjälp med riggning hos vadbinderier

Inom ramen för arbetet med Selektivt och skonsamt fiske, som sker i samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, SLU Aqua och fiskenäring (producentorganisationer, enskilda fiskare och vadbinderier), så finns det möjlighet att låna en del tidigare utvecklade redskap hos vadbinderier samt få hjälp med riggning. Det här gäller bland annat kombirist för nordhavsräka. Vänd dig till trålbinderierna för lån eller hjälp med riggning.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2023-01-25

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skickade den 24 januari 2023 ut en remiss med förslag om att införa förbudet under 2023/2024.

 2. Nytt om fiskeregler 2023-01-24

  Ändringen innebär att pigghajar över 100 cm ska återutsättas skyndsamt och inte komma till skada. Detta gäller både för honor och hanar.

 3. Nytt om fiskeregler 2023-01-23

  På tisdag den 24:e januari mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

Publicerad: 2022-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion