Nytt om fiskeregler 5 maj 2022

Information om undantagna redskap i RTC-områden

Havs- och vattenmyndigheten önskar informera om vad som gäller för dig som använder undantagna redskap i RTC-områden vilka stängts på grund av hög andel ung nordhavsräka.

Undantagna redskap

I de fall en realtidsstängning av ett område i Skagerrak sker, vid upptäckt av höga andelar ung nordhavsräka, finns fortfarande möjlighet att fiska efter nordhavsräka med trål med kombinationsrist.

För ytterligare information om redskapen, vänligen se Realtids­stängning i Skagerrak.

Inspektion av fartyg i stängt område

Om en ombordprovtagning (utförd av Kustbevakningen) i ett stängt område visar på hög andel av ung nordhavsräka, trots att fartyget använt undantaget redskap, måste fartyget lämna det stängda området. Fartyget kan återvända till området först efter att:

 • redskapet har justerats
 • HaV har medgivit tillstånd om att återvända.

Tillståndet baseras på om Kustbevakningen har möjlighet att inspektera fartygets nästa drag i det stängda området. Det är med andra ord ingen garanti att fartyget kan återvända till att fiska i det aktuella området under kvarvarande stängningsperiod.

Justera de undantagna redskapen

Det kan förekomma variation i redskapens selektivitet beroende på hur bra den storleksselektiva risten riggas. För att slippa stora andelar ung nordhavsräka är det därför viktigt att risten riggas så noggrant som möjligt.

Redskap för utlåning och hjälp med riggning hos vadbinderier

Inom ramen för arbetet med Selektivt och skonsamt fiske, som sker i samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, SLU Aqua och fiskenäring (producentorganisationer, enskilda fiskare och vadbinderier), så finns det möjlighet att låna en del tidigare utvecklade redskap hos vadbinderier samt få hjälp med riggning. Det här gäller bland annat kombirist för nordhavsräka. Vänd dig till trålbinderierna för lån eller hjälp med riggning.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

  Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

 2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

  EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

 3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

  Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2022-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion