Nytt om fiskeregler 12 april 2022

Nu öppnar anmälan till försök med kameror på fiskefartyg

Nu är anmälan öppen för dig som vill delta i försöket med kameror och sensorer (REM – Remote Electronic Monitoring) ombord på fiskebåtar. Syftet med försöket är att tillsammans med fisket undersöka hur en framtida fiskerikontroll med fullt införd REM kan fungera.

Illustration kameraslutare med fiskar i fokus.

Vi väljer att ansökan sker genom upphandling och anbudsförfarande för att du som ansöker ska behandlas jämlikt och rättvist. Det innebär att du själv fyller i de uppgifter HaV behöver för att göra sitt urval. Efter anbudsperiodens slut väljer HaV de fartyg som bäst uppfyller kraven att delta i försöket. Deltagare får ersättning för sitt arbete under medverkan i försöket.

Under maj kommer HaV att meddela vilka fartyg som är antagna att delta i försöket.

HaV söker fartyg från följande fiskerier:

 • fiske med trål efter demersala arter fisk och kräfta
 • fiske efter nordhavsräka
 • fiske med trål efter pelagiska arter

Vill du vara med i försöket anmäler du ditt intresse genom att fylla anbudsformuläret senast den 9 maj på KommersAnnons.

Här hittar du mer information om försöket med kameror och sensorer.

Om du undrar över något, ställ din fråga via www.kommersannons eller delta i informationsmöte den 22 april klockan 10-12. Anmäl dig till mötet på rem@havochvatten.se

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-06-02

  HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

 2. Aktuellt 2023-06-02

  Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

 3. Aktuellt 2023-06-02

  Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Publicerad: 2022-04-12
Sidansvarig: Webbredaktion