Nytt om fiskeregler 24 mars 2022

Hitta på sidan

HaV söker dig som vill vara med i försök med kameror på fiskefartyg

Under 2022-2023 ska Havs- och vattenmyndigheten (HaV) på uppdrag av regeringen genomföra ett försök med kameror och sensorer (REM – Remote Electronic Monitoring) ombord på fiskebåtar. Inom kort kan du som vill anmäla ditt intresse att delta i försöket och påverka hur en framtida fiskerikontroll med fullt införd REM kan fungera.

Illustration REM.

Vill du vara med i REM-försöket?

Försöket med REM är en del i myndighetens arbete att nå ett långsiktigt hållbart fiske. I försöket vill HaV undersöka vilken teknik som fungerar bäst, hur vi värnar din och besättningens integritet, hur vi på enklast och säkrast sätt för över information från båt till HaV och hur arbetsflöden kan fungera internt på myndigheten. Genom att delta i försöket hjälper du oss med detta och får också möjlighet att påverka hur framtidens fiskerikontroll ska se ut.

Vilka kan vara med?

Vi välkomnar fartyg från olika typer av fiskerier och ser gärna en blandning av fartyg som deltar och :

 • fiskar demersala arter med trål
 • fiskar nordhavsräka
 • fiskar pelagiska arter med trål

Vad innebär det att vara med?

Att delta i försöket innebär att:

 • Du låter HaV med hjälp av leverantörer montera teknik (kameror och sensorer) på din båt. Utrustningen sitter på och används under försöksperioden under tiden som du och/eller besättningen bedriver fiske med fartyget.
 • Försöksperioden på varje enskilt fartyg startar när REM-utrustningen är installerad och satt i drift.
 • Du och eventuell besättningspersonal deltar i utbildning om landningsskyldigheten.
 • Du fiskar som vanligt.
 • HaV granskar information från kameror och sensorerna i syfte att utvärdera i vilken utsträckning REM-tekniken kan bidra till ökad kunskap och effektivitet (exempelvis inom fiskerikontroll, rapportering och minskad administration)
 • Du har, vid behov, avstämningar med HaV under försökets gång och får regelbunden återkoppling.
 • Du svarar på de enkäter och motsvarande undersökningar som HaV behöver för utvärdering av systemet.
 • Du säkerställer att eventuella fel på REM-utrustningen rapporteras skyndsamt till HaV. HaV ersätter eventuella kostnader.
 • Du är behjälplig för servicepersonal om service behöver ske på REM-utrustningen.
 • Vid eventuella överträdelser kommer vi arbeta dialogbaserat under försöksprojektet. Fokus är att utveckla metoden, inte på överträdelsehantering.
 • Du får ekonomisk ersättning för ditt deltagande, läs mer längre ner.

HaV kommer tillsammans med dig som fiskelicensinnehavaren att utföra besiktning inför installation av utrustning och slutbesiktning när försöket avslutas.

Integritet

Integritet och behandling av personuppgifter är en viktig fråga som HaV vill utveckla i försöket. Vi behöver bland annat lära oss hur och var vi ska sätta upp kameror för att undvika att personer filmas. Kamerorna kommer vara placerade så att fisken är i fokus, det är den vi är intresserade av. Vi vill även lära oss vilken metod som är bäst för att maska eller ”pixla” ansikten på film så det inte går att identifiera personer. Det behöver vi testa på riktigt tillsammans med dig för att hitta bästa lösningen.

Ersättning

Fartyg som deltar i försöket får ekonomisk ersättning från HaV. Ersättningen ska täcka både tidsåtgång för montering av teknisk utrustning, delta i kurser med mera, men också att tidsåtgång för skötsel av utrustningen och eventuell ökad hantering av fångst. Ersättningen kommer att vara en andel av fartygets infiskade värde och ett förslag är just nu ute på remiss hos fiskets producentorganisationer.

Tidsplan

Vi planerar att starta installation av utrustning ombord på fartyg i september och målet är att alla deltagande fartyg ska ha utrustning monterad vid årsskiftet. Försöket pågår under 12 månader från att utrustningen är på plats. När dina 12 månader har passerat så monteras utrustningen av från fartyget.

Anmälan

I april kan du anmäla dig till att vara med i försöket och vi skickar ett Fiskenytt om detta när det är dags.

Här kan du läsa mer om försöket.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

  Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

 2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

  EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

 3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

  Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2022-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion