Nytt om fiskeregler 28 februari 2022

Hitta på sidan

Lax- och makrillfisket först med mobil elektronisk rapportering

Den 15 mars lanserar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) det nya systemet för elektronisk fångstrapportering (EFR) för yrkesfisket. EFR är främst anpassat till mobil rapportering via en smart telefon eller surfplatta. Först ut att använda det nya fångstrapporteringssystemet blir fiskare som idag har krav på att rapportera lax och makrill i elektronisk kustfiskejournal.

illustration av efr app

Klicka för större bild

”Det ska vara lätt att göra rätt” har varit HaV:s målsättning med att ta fram en digitaliserad rapporteringsmöjlighet som både förenklar uppgiftslämnandet och bidrar till ökad kvalitetssäkrad data till myndigheten.

- Vi har utvecklat appen i nära samverkan med berörda fiskare för att hitta lösningar som är anpassade efter deras förutsättningar, säger Anette Ohlsson Kling, enhetschef.

Smarta och moderna lösningar ska förenkla och underlätta fångstrapporteringen och tillhörande förhandsanmälningar. Den gemensamma vinsten blir den minskade administrativa bördan för både myndighet och fiskare.

Successiv övergång

Genom en successiv övergång till det nya rapporteringssystemet kan HaV ge bättre service och stöd till de nya användarna.

- Vi börjar med de som fiskar lax i Östersjön och makrill i Västerhavet, förklarar Anette Ohlsson Kling. Dessa fiskare har med anledning av beståndens begränsning krav på att skicka fångstuppgifterna senast två dagar efter vittjning, till skillnad mot månadsrapportering för övrigt kustfiske.

Det nya systemet och utbildningsmaterial kommer finnas tillgängligt för berörda fiskare från den 15 mars.

Enklare förhandsanmälan

En efterfrågad nyhet är att fiskare kan hantera den obligatoriska förhandsanmälan vid landning av lax i Östersjön direkt i appen och slipper nu ringa till FMC. Till stöd finns dessutom en kartfunktion som hjälper till att ange position för fångstområde och landningsplats. En remiss är nu under behandling för att anpassa reglerna till att omfatta det nya elektroniska fångstrapporteringssystemet (EFR).

Länk till remissen

Berörda fiskare kommer att få mer information om åtkomst till appen och utbildningsmaterial både via mejl och brevutskick inom de närmaste veckorna.

Ekonomiskt stöd för smart telefon och surfplatta

Ekonomiskt stöd till IT-utveckling eller andra investeringar och
utvecklingsarbete för elektroniskt rapporteringssystem kan du söka genom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) hos Jordbruksverket.

Notera att sista datum för ansökan till aktuell fond är den 30 april 2022!

Publicerad: 2022-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion