Nytt om fiskeregler 28 januari 2022

Hitta på sidan

Ljudskrämmare/pingers ska skydda tumlarna i Östersjön

Detta fiskenytt berör bara dig som är yrkesfiskare och använder garn i Ices delområde 24

För att skydda och motverka bifångst av tumlare som är akut utrotningshotade i Östersjön, jobbar EU-kommissionen just nu med förslag till åtgärder. Bland annat omfattar de krav på ljudskrämmare/pingers för fartyg under 12 meter som fiskar med garn i ”Sydvästskånes utsjövatten” (för koordinater se nedan).

Beslut väntas i maj

I dag finns redan krav på ljudskrämmare/pingers för alla fartyg över 12 meter som fiskar med garn i Ices delområde 24. Vi vet inte exakt när de nya bestämmelserna beslutas av EU-kommissionen. Kravet kommer troligen att införas under maj 2022.

Du kan söka ekonomiskt stöd för inköp

90 dagar efter publicering av förordningen kommer krav på ljudskrämmare/pingers att bli ett EU-krav. Fram till dess kan du söka stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för att köpa ljudskrämmare/pingers.  

Ansökningar lämnas till Statens jordbruksverk.

Jordbruksverkets pressmeddelande

Varför görs detta?

Den internationella forskningsorganisationen ICES publicerade i maj 2020 ett råd som handlar om att minska risken för bifångst av tumlare i fiskeredskap i Östersjön. Med hänsyn till att tumlarna i Östersjön är akut hotade, hanterade det regionala forumet Baltfish frågan snabbt under hösten 2020. I december 2020 skickade man in en gemensam rekommendation till EU-kommissionen om åtgärder för att minska bifångst i tumlarens kärnområden.

De omfattar en kombination av stängningar av fisket (både geografiskt och tidsmässigt) och användande av pingers i nät för att skydda tumlare i de Natura 2000-områden i Östersjön där arten listats. Baltfish skickade i september 2021 in ytterligare en gemensam rekommendation om åtgärder för skydd av tumlare i det svenska Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten. Den kompletterar den gemensamma rekommendationen som Baltfish skickade i december 2020.

Inom kort väntas därför EU-kommissionen presentera ett utkast till åtgärder för att skydda tumlare i egentliga Östersjön. De grundar sig på Baltfish gemensamma rekommendationer till EU-rådet och EU-parlamentet.

Berör svenska fiskare

Du som är svensk yrkesfiskare berörs direkt av reglerna eftersom de inkluderar fiskeregleringar i Sveriges och andra Östersjöländers marina skyddade områden. Åtgärderna rör geografiska och tidsmässiga stängningar och redskapsbegränsningar, och/eller krav på ljudskrämmare/pingers.

Den här informationen är avsedd för dig som yrkesfiskar i området. Tänk på att du kan ansöka om bidrag hos Jordbruksverket för att köpa ljudskrämmare/pingers.

Vill du veta mer om hur ljudskrämmare/pingers fungerar tekniskt och hur du använder dem?

Koordinater för ”Sydvästskånes utsjövatten” (SE0430187)

Longitud

Latitud

55.35106°N

12.97893°E

55.22202°N

13.53572°E

55.01445°N

13.39068°E

55.01099°N

13.20750°E

55.07472°N

13.16464°E

55.12709°N

12.97429°E

55.09678°N

12.97513°E

55.16606°N

12.79373°E

55.24938°N

12.67606°E

55.30773°N

12.63771°E

55.33667°N

12.64080°E

55.34481°N

12.69023°E

55.30593°N

12.70856°E

55.27558°N

12.80246°E

55.26932°N

12.88011°E

55.27786°N

12.92801°E

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-01-24

    Ändringen innebär att pigghajar över 100 cm ska återutsättas skyndsamt och inte komma till skada. Detta gäller både för honor och hanar.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-01-23

    På tisdag den 24:e januari mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-12-21

    Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen om hur de pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare.

Publicerad: 2022-01-28
Sidansvarig: Webbredaktion