Nytt om fiskeregler 28 januari 2022

Hitta på sidan

Ljudskrämmare/pingers ska skydda tumlarna i Östersjön

Detta fiskenytt berör bara dig som är yrkesfiskare och använder garn i Ices delområde 24

För att skydda och motverka bifångst av tumlare som är akut utrotningshotade i Östersjön, jobbar EU-kommissionen just nu med förslag till åtgärder. Bland annat omfattar de krav på ljudskrämmare/pingers för fartyg under 12 meter som fiskar med garn i ”Sydvästskånes utsjövatten” (för koordinater se nedan).

Beslut väntas i maj

I dag finns redan krav på ljudskrämmare/pingers för alla fartyg över 12 meter som fiskar med garn i Ices delområde 24. Vi vet inte exakt när de nya bestämmelserna beslutas av EU-kommissionen. Kravet kommer troligen att införas under maj 2022.

Du kan söka ekonomiskt stöd för inköp

90 dagar efter publicering av förordningen kommer krav på ljudskrämmare/pingers att bli ett EU-krav. Fram till dess kan du söka stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för att köpa ljudskrämmare/pingers.  

Ansökningar lämnas till Statens jordbruksverk.

Jordbruksverkets pressmeddelande

Varför görs detta?

Den internationella forskningsorganisationen ICES publicerade i maj 2020 ett råd som handlar om att minska risken för bifångst av tumlare i fiskeredskap i Östersjön. Med hänsyn till att tumlarna i Östersjön är akut hotade, hanterade det regionala forumet Baltfish frågan snabbt under hösten 2020. I december 2020 skickade man in en gemensam rekommendation till EU-kommissionen om åtgärder för att minska bifångst i tumlarens kärnområden.

De omfattar en kombination av stängningar av fisket (både geografiskt och tidsmässigt) och användande av pingers i nät för att skydda tumlare i de Natura 2000-områden i Östersjön där arten listats. Baltfish skickade i september 2021 in ytterligare en gemensam rekommendation om åtgärder för skydd av tumlare i det svenska Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten. Den kompletterar den gemensamma rekommendationen som Baltfish skickade i december 2020.

Inom kort väntas därför EU-kommissionen presentera ett utkast till åtgärder för att skydda tumlare i egentliga Östersjön. De grundar sig på Baltfish gemensamma rekommendationer till EU-rådet och EU-parlamentet.

Berör svenska fiskare

Du som är svensk yrkesfiskare berörs direkt av reglerna eftersom de inkluderar fiskeregleringar i Sveriges och andra Östersjöländers marina skyddade områden. Åtgärderna rör geografiska och tidsmässiga stängningar och redskapsbegränsningar, och/eller krav på ljudskrämmare/pingers.

Den här informationen är avsedd för dig som yrkesfiskar i området. Tänk på att du kan ansöka om bidrag hos Jordbruksverket för att köpa ljudskrämmare/pingers.

Vill du veta mer om hur ljudskrämmare/pingers fungerar tekniskt och hur du använder dem?

Koordinater för ”Sydvästskånes utsjövatten” (SE0430187)

Longitud

Latitud

55.35106°N

12.97893°E

55.22202°N

13.53572°E

55.01445°N

13.39068°E

55.01099°N

13.20750°E

55.07472°N

13.16464°E

55.12709°N

12.97429°E

55.09678°N

12.97513°E

55.16606°N

12.79373°E

55.24938°N

12.67606°E

55.30773°N

12.63771°E

55.33667°N

12.64080°E

55.34481°N

12.69023°E

55.30593°N

12.70856°E

55.27558°N

12.80246°E

55.26932°N

12.88011°E

55.27786°N

12.92801°E

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-02-28

    Den 15 mars lanserar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) det nya systemet för elektronisk fångstrapportering (EFR) för yrkesfisket. EFR är främst anpassat till mobil rapportering via en smart telefon eller surfplatta. Först ut att använda det nya fångstrapporteringssystemet blir fiskare som idag har krav på att rapportera lax och makrill i elektronisk kustfiskejournal.

  2. Nytt om fiskeregler 2021-12-17

    Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/fiskemöjligheter.

  3. Nytt om fiskeregler 2021-11-01

    I Fiskenytt den 7 oktober skrev vi felaktigt att yrkesfiskare ska rapportera egna förlorade redskap i GhostGuard. Detta gäller enbart för fritidsfiskare.

Publicerad: 2022-01-28
Sidansvarig: Webbredaktion