Nytt om fiskeregler 14 januari 2022

Svagt torskbestånd stoppar fritidsfiske

Under 2022 är fritidsfisket efter torsk starkt begränsat. Från 15 januari till 31 mars stoppas det helt i Öresund och södra Östersjön.

Karta med markering för område 22, 23 och 24.

Från 15 januari till 31 mars är det helt stopp för fritidsfiske efter torsk i delområde 22, 23 och 24. Klicka på kartan för att förstora.

Begränsningar under 2022

Med hänsyn till de svaga torskbestånden begränsas fritidsfisket på torsk i västra och östra Östersjön under 2022. Under hela året är riktat yrkesfiske efter torsk i Östersjön förbjudet.

Delområde 22

I delområde 22 (Bälthavet) införs förbud mot fritidsfiske efter torsk från 15 januari till 31 mars. Fångstbegränsning på 1 torsk per person per dag resten av året.

Delområde 23

I delområde 23 (Öresund) införs förbud mot fritidsfiske efter torsk från 15 januari till 31 mars. Fångstbegränsning på 1 torsk per person per dag, innanför 6 nautiska mil från baslinjen.

Delområde 24

Förbud för fritidsfiske efter torsk från 15 januari till 31 mars. Fångstbegränsning på 1 torsk per person per dag, innanför 6 nautiska mil från baslinjen. Utanför 6 nautiska mil från baslinjen är det inte tillåtet att fritidsfiska efter torsk.

Delområde 25 och 26

Det är inte tillåtet att fritidsfiska efter torsk.

Gäller allt fritidsfiske

Begränsningarna och förbudet gäller allt fritidsfiske, såväl med handredskap som fiske med garn och ryssjor.

Oavsiktliga bifångster av torsk, under den period då det inte är tillåtet att fritidsfiska efter torsk, ska genast släppas ut i vattnet, vare sig den är levande eller död.

Beslut från EU

Beslut om ändrade regler för fritidsfiske efter torsk fattades av EU:s fiskeministrar under ministerrådet i oktober 2021.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-05-26

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-05-17

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-05-10

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att utöka tillåten fisketid för fiske av lax och öring i flera norrländska älvar. De nya bestämmelserna träder i kraft 23 maj.

Relaterad information

Publicerad: 2022-01-14
Sidansvarig: Webbredaktion