Nytt om fiskeregler 28 juni 2021

Ändrade regler för trålfiske i Skagerrak och Nordsjön – nationell torskplan

Ändrade regler för olika redskap för att minska torskfångster.

HaV har beslutat om en nationell plan för att undvika torskfångster i Skagerrak och Nordsjön, och föreskriftsändringar relaterade till det. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2021.

Läs om ändringarna och redskapsbeskrivningar på denna sidan.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2021-07-20

    HaV har beslutat att från och med den 23 juli upphäva stoppet för fiske av lax i område 31. Beslutet innebär också att det är tillåtet att fiska med fasta redskap i området och även sådana redskap som inte är undantagna från landningsskyldigheten får användas.

  2. Nytt om fiskeregler 2021-07-02

    Med anledning av att vi fått många frågor kring de villkor som gäller för laxfisket i Torneälvens fiskeområde, har vi lagt till ett förtydligande: För yrkesfiske i detta område gäller inte redskapsförbudet, för fällor, push up-fällor som är utrustade med vittjanspåse, för ryssjor och bottengarn. Enligt utkastplanen ska fångster av lax omedelbart släppas ut i havet. Eventuella utkast av lax ska rapporteras enligt gällande regler. Fritidsfiske omfattas inte av utkastplanen, vilket innebär att redskapsförbud gäller. Mer information finns i texten nedan, under rubriken Undantag från landningsskyldigheten.

  3. Nytt om fiskeregler 2021-07-01

    Här kommer fiskenytt om laxreglering igen men vi har uppdaterat informationen om undantagen från landningsskyldigheten.

Publicerad: 2021-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion