Nytt om fiskeregler 28 juni 2021

Ändrade regler för trålfiske i Skagerrak och Nordsjön – nationell torskplan

Ändrade regler för olika redskap för att minska torskfångster.

HaV har beslutat om en nationell plan för att undvika torskfångster i Skagerrak och Nordsjön, och föreskriftsändringar relaterade till det. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2021.

Läs om ändringarna och redskapsbeskrivningar på denna sidan.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-01-14

    Under 2022 är fritidsfisket efter torsk starkt begränsat. Från 15 januari till 31 mars stoppas det helt i Öresund och södra Östersjön.

  2. Nytt om fiskeregler 2021-12-23

    Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga demersala fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare, och då också hur stor del av kvoterna som tilldelas kustkvoterna.

  3. Nytt om fiskeregler 2021-12-21

    Inför år 2022 har nedanstående kvantiteter avsatts till kust- och regionalkvoter.

Publicerad: 2021-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion