Nytt om fiskeregler 27 maj 2021

Laxfisket – anmälningar, rapportering och kontroll

Nu finns uppdaterad information om regler, anmälningar, rapportering och kontroll av laxfisket i Östersjön.

Här följer en kort beskrivning av några nyheter för i år kopplat till anmälningar och rapportering.

På sidan om laxfisket hittar du mer detaljerad information om bland annat vilka anmälningar du omfattas av, vad du ska tänka på i din rapportering samt hur fiskerikontrollens arbete ser ut. Har du funderingar är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Nytt för 2021

Hur du anmäler dina fasta fällor

I område 31 samt i angränsande sötvattensområden ska du även i år anmäla positionen för dina fasta fällor om du fiskar i område 31 eller i angränsande sötvattensområden, samt om fällan i någon del är högre än 1,5 meter.

Skillnaden är dock att du i år anmäler positionerna i ett formulär som finns bakom inloggning på Mina Sidor. Formuläret beräknas vara klart och tillgängligt i början av juni. Ett nytt Fiskenytt går ut när det är möjligt att anmäla dina fällor. De nya funktionerna som nu utvecklas är att du ska kunna se dina anmälda positioner när de sparats och skickats iväg. I samband med inmatning kommer även positionen att visas på en karta så att du kan se om uppgifterna stämmer. Du kommer även ha möjlighet att klicka på kartan och få positionen i siffror.

Två nya redskapskoder

Två nya redskapskoder har lagts till i redskapsbilagan (HVMFS 2018:1 Bilaga 1) Pdf, 120.8 kB.. Det är:

 • 846 Push up med vittjanpåse
 • 838 Sill-/strömmingryssja/push up, vittjanpåse

Vittjanpåsen är en lång knutlös nätpåse, liknande en trålslang, fäst vid fiskhuset öppning för tömning av fångsten. Vittjanpåsen ligger i vattnet när fiskhuset höjs och fisken leds in i vittjanpåsen utan att hamna ovan vattenytan i fiskhusets hårda låda.

Om du fiskar med någon av dessa redskap ska tillhörande koder användas.

Fiskerikontroll i pandemin

Havs- och vattenmyndigheten följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och vidtar försiktighetsåtgärder vid kontroll. Våra kontrollanter kommer att ha tillgång till korrekt skyddsutrustning anpassat efter situation. Vid en kontroll så är det framförallt viktigt att avståndet hålls mellan kontrollanterna och besättningen. Att hålla avstånd och vara försiktig bygger på ömsesidig respekt.

Kameror

De kontrollanter som utför landningskontroller och gör hamnbesök i samband med laxfisket kommer att ha tillgång till en kroppsburen kamera. Kamerorna används i ett förebyggande syfte för att skapa en tryggare arbetssituation. De sätts enbart på om kontrollanten bedömer att det är nödvändigt och informerar i dessa fall om det.

Övrigt

Eftersom både anmälningar av fällor samt rapportering i e-journal kräver inloggning vill vi uppmana er att i god tid innan fisket startar kontrollera de inloggningsuppgifter ni har idag. Om ni har problem med inloggning alternativt att ni ännu inte har tillgång till Mina Sidor finns kontaktuppgifter för support på hemsidan.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2022-02-28

  Den 15 mars lanserar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) det nya systemet för elektronisk fångstrapportering (EFR) för yrkesfisket. EFR är främst anpassat till mobil rapportering via en smart telefon eller surfplatta. Först ut att använda det nya fångstrapporteringssystemet blir fiskare som idag har krav på att rapportera lax och makrill i elektronisk kustfiskejournal.

 2. Nytt om fiskeregler 2022-01-28

  Detta fiskenytt berör bara dig som är yrkesfiskare och använder garn i Ices delområde 24

 3. Nytt om fiskeregler 2021-12-17

  Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/fiskemöjligheter.

Publicerad: 2021-05-27
Sidansvarig: Webbredaktion