Nytt om fiskeregler 24 mars 2021

Hitta på sidan

Ändringar i fiskekvoter för 2021 i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

EU:s fiskeministrar har beslutat om ändrade fiskekvoter för 2021. Besluten fastställer de kvoter som EU, Norge och Storbritannien enades om den 16 mars och förlänger också de provisoriska kvoter som delas med Storbritannien, såsom tobis och kummel.

EU, Norge och Storbritannien överens

EU, Norge och med Storbritannien enades den 16 mars om kvotnivåer för 2021 års fiske i Nordsjön och Skagerrak för de bestånd som parterna förvaltar gemensamt. Vid EU:s ministerråd den 22 – 23 mars fastställdes beslutet och kvoterna fördelades till medlemsstaterna.

Provisoriska kvoter för bestånd delade med Storbritannien

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande för de cirka 80 fiskbestånd som de gemensamt förvaltar. I avvaktan på överenskommelse i den förhandlingen satte fiskeministrarna provisoriska kvoter enligt de principer som gäller enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. De provisoriska kvoterna gäller genom den här ändringen till den 31 juli.

Beslutet innebär bland annat att fiskekvoter för tobis fastställdes för 2021.

Mer information

Tabell över fiskekvoter i Västerhavet

Rådets möte

EU-kommissionen

Publicerad: 2021-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion