Nytt om fiskeregler 18 november 2020

Remiss om ändrade regler för yrkesfiskets rapportering och anmälningar

Nu kan du tycka till kring ett förslag om ändrade regler som rör rapportering och anmälningar i yrkesfisket. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.

De bestämmelser som berörs av förslaget är:

  • Angivande av position med decimaler
  • Rapportering i kustfiskejournal ska kopplas till fartyg
  • Förenklat förfarande vid ändring i förhandsanmälan
  • Minskad förhandsanmälningstid för pelagiskt fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt
  • Uppdaterad bilaga med redskapskoder och fotnoter
  • Uppdaterad bilaga med artkoder och borttagande av frivillighet att rapportera däggdjur och sjöfåglar.

Om remissen

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara inlämnade till Havs- och vattenmyndigheten senast den 16 dec 2020.

Mer information om remissen och om hur du skickar in ditt svar.

Publicerad: 2020-11-18
Sidansvarig: Webbredaktion