Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 20 mars 2023

Nu är SPIRAL-projektet avslutat

Den 28 februari avslutades SPIRAL-projektet, Smart policyutvecklingen för producentansvaret för fiskeredskap av plast.

Naturvårdsverket är föreskrivande myndighet för beslutade förordningen om producentansvar för fiskeredskap (2021:1001) och ni finner mer information om detta på sidan Naturvårdsverkets hemsida.

Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast (SPIRAL) var ett innovationsprojekt där Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV) önskade att pröva nya arbetssätt för att ta fram policyinnovationsprojekt och policyutveckling för myndigheterna. Projektidén togs fram i samband med ett EU-direktiv 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (Europaparlamentet; Europeiska unionens råd, 2019). Utifrån EU-direktivet önskade myndigheterna att använda helt nya designdrivna metoder i utformningen av ett heltäckande producentansvar för fiskeredskap och policy, samt involvera användare, utförare och arbeta med en kommunal försöksverksamhet. Projektet SPIRAL gav myndigheterna utökade möjligheter att samverka och utveckla tillsammans med kommunal verksamhet, producenter, näringslivsaktörer och medborgare.

Projektet byggde på nära samarbete mellan aktörer – myndigheter, producenter och kommuner – som kom att beröras av förordning (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. SPIRAL:s arbete utgick från EU-direktivet, men kom att konkretiseras till följd av den beslutade förordningen. Inom ramen för projektet kom deltagande aktörer att pröva nya metoder för utveckling av styrmedel, skapa ny kunskap om hur myndigheter kan få fungerande och effektiva producentansvar, samt förbättra möjligheterna för ansvarig myndighet att skapa ett väl fungerande producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast - där alla inblandade aktörer får möjlighet att vara delaktiga i processen.

Projektets mål var i korthet att:

 • bidra till underlaget till föreskrifter för att verkställa förordningen och att dessa upplevs som enkla, klara och lätta att använda av alla behovsägare.
 • bidra till ökad förståelse för hur myndigheter kan samarbeta och utbyta erfarenheter kopplat till utveckling av producentansvar
 • bidra med underlag om behovsägarnas - med fokus på producenternas - perspektiv för att skapa förutsättningar för en användarvänlig, kostnadseffektiv och säker implementering.

Användarnas och behovsägarnas insikter och erfarenheter var avgörande för projektets arbete, då grunden för arbetet var ett ”utifrån-och-in-perspektiv”. Projektet arbetade med ambitionen att ha ett öppet och inlyssnande förhållningsätt till de aktörer det samverkat med. Projektet har:

 • Genomfört praktiska tester av insamling och rapportering,
 • mobiliserat ett intresse av att bilda producentansvarsorganisationer,
 • utvecklat metoder för att motverka så kallade ”friåkare”,
 • utvecklat nya samverkansformer mellan myndigheter,
 • förtydligat definitionen av fiskeredskap samt
 • initierat en svensk standardiseringskommitté kopplat till det av Europeiska unionen (EU) mandaterade europeiska standardiseringsarbetet om cirkulär utformning av fiskeredskap och vattenbruksutrustning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet).

Arbetet i SPIRAL-projektet har skapat erfarenheter, kunskap och samarbeten, vilket konkretiseras av de punkter som presenterats ovan. NV har kunnat använda projektets framsteg i uppfyllande av och genomförandet av engångsplastdirektivet genom den nya förordningen om producentansvar för fiskeredskap, i samverkan med relevanta aktörer som har betydelse för producentansvaret.

Din prenumeration avslutas

Eftersom inga fler e-postutskick kommer skickas ut från det här nyhetsbrevet kommer din prenumeration automatiskt att avslutas.

Vill du prenumerera på något av våra andra nyhtesutskick gör du det genom att besöka sidan Prenumerera.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-04-11

  Sista veckan i mars blev intensiv i SPIRAL-projektet. Vi jobbade med att hitta lösningar på friåkarproblemet i ett tre-dagars hackaton, och borrade djupare i frågan om vilka redskap som skulle kunna ingå i producentansvaret för fiskeredskap i en workshop. Just nu fokuserar vi också på att göra testrapporteringen av redskap som satts på marknaden så bra som möjligt. Och arbetet inför testkörningen av insamling av uttjänta redskap pågår också. Vi ser fram emot en spännande vår och önskar er alla en glad påsk!

 2. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-03-17

  Just nu fokuserar vi på att hitta lösningar som förhindrar att man kan kringgå producentansvaret för fiskeredskap till exempel genom privatimport.

 3. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-03-03

  Det händer mycket i SPIRAL-projektet just nu. Arbetet med att bidra med underlag till kommande producentansvaret pågår för fullt, närmast med en workshop om vilka redskap som föreslås ingå i förordningen. Det viktiga standardiseringsarbetet börjar också ta form. Under 2022 kommer vi också att inleda tester med både insamling och rapportering, men först bryter vi vardagen för ett hackaton.

Publicerad: 2023-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion