Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 14 oktober 2021

Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap oktober 2021

Denna månad kan du bland annat läsa om SPIRAL-projektet som presenterades på Innovationsveckan och om kommande workshops.

Tyck till om producent­ansvarsförordningen

Missa inte chansen att tycka till om kommande producentansvarsförordning för fiskeredskap av plast.

Näringsdepartementet gick ut med en andra remissomgång genom en promemoria för Producentansvar för fiskeredskap – kompletteringar till Havs- och vattenmyndighetens rapport.

Läs Rapporten på regeringens webbplats

Svara senast 18 oktober

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 18 oktober 2021.

Svaren bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se, anna.cedrum@regeringskansliet.se och malin.johansson@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer M2021/01749 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Vem räknas som producent enligt kraven på fiskeredskap i engångsplast direktivet?

En producent är enligt direktivet alla fysiska eller juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat och som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller importerar och släpper ut fiskeredskap som innehåller plast på medlemsstatens marknad.

En producent kan även vara en fysisk eller juridisk person som genom distansavtal yrkesmässigt säljer fiskeredskap av plast till privata hushåll eller andra än privata hushåll.

SPIRAL-projektet på Innovationsveckan

På fredagen den 8 oktober presenterade SPIRAL- Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast, projektet på Innovationsveckan. Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Det blev många bra diskussioner och flera producenter har nu anmält sitt deltagande i projektet och även intresseanmälan om att delta i en svensk kommittee för fiskeredskapens cirkulära utformning.

Det visades 2 filmer under seminariet, en film är ett studiebesök på Sotenäs marina återvinnigs central och i den andra filmen berättare EL-kretsen, producentansvarsorganisationen för elartiklar, om deras resa till ett fungerade producentansvarsorganisation. Se filmerna här.

Engagera dig i projektet

Missa inte chansen att påverka framtiden för din bransch och gör din anmälan till projektet.

Kommande workshop

Den 25 oktober ges 9 producenter möjligheten att vara med i SPIRAL projektets Workshop för samverkan och strategi kring producentansvaret för fiskeredskap av plast.

Ta chansen och vara med i vår två timmar lång webbaserade workshop, 9:30-11.30, för att samverka kring strategier för producentansvaret för fiskeredskap av plast. Detta är en unik möjlighet att komma till tals om din bransch en även få en inblick i projektet och arbetet framåt.

Anmäl ditt deltagande till: lisa.bredahlnerdal@havochvatten.se

Vad innebär en standardisering av fiskredskapen cirkulära utformning?

Standardiseringsarbete handlar i grund och botten om att komma överens om vilka krav vi ska ställa på en produkt, tjänst eller process. Tack vare standarder går det exempelvis att se till att saker och ting passar ihop, när det gäller såväl mått som funktion.

Svenska institutet för standarder SIS har tagit fram en bra film som ni kan kika på.

Ett europeiskt standardiseringsarbete har inletts för fiskeredskap, det innebär att de standarder som kommer att skrivas även måste fastställas, enligt rådande regelverk, som svenska standarder när de publiceras. Vi vill vara extra tydliga med att om inte Sverige engagerar sig i arbetet kommer standarderna att skrivas utan svensk inblandning vilket resulterar i standarder som kommer att påverka fiskeredskapsbranschen med innehåll som svenska aktörer inte varit med och påverkat.

Vi vill därför påminna er om vikten av att se till att era intressen finns representerade i arbetet, engagemang i standardiseringsarbete kan ske på olika sätt, allt ifrån att delta aktivt i den europeiska gruppen till att endast vara med och bevaka och få information om arbetet. Det är ni som väljer hur ni vill engagera er.

Har ni några frågor så är ni varmt välkomna att höra av er till Mia Lindberg (SIS)

Gör er anmälan att delta i standardiseringsarbetet.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2023-03-20

    Den 28 februari avslutades SPIRAL-projektet, Smart policyutvecklingen för producentansvaret för fiskeredskap av plast.

  2. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-04-11

    Sista veckan i mars blev intensiv i SPIRAL-projektet. Vi jobbade med att hitta lösningar på friåkarproblemet i ett tre-dagars hackaton, och borrade djupare i frågan om vilka redskap som skulle kunna ingå i producentansvaret för fiskeredskap i en workshop. Just nu fokuserar vi också på att göra testrapporteringen av redskap som satts på marknaden så bra som möjligt. Och arbetet inför testkörningen av insamling av uttjänta redskap pågår också. Vi ser fram emot en spännande vår och önskar er alla en glad påsk!

  3. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-03-17

    Just nu fokuserar vi på att hitta lösningar som förhindrar att man kan kringgå producentansvaret för fiskeredskap till exempel genom privatimport.

Publicerad: 2021-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion