Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 13 september 2023

Pengar i fokus

Information om bidrag och ny utlysning.

Vattendrag i skogsmiljö.

Foto: Anna Ek / Havs- och vattenmyndigheten.

Information om finansiering av lokala vattenvårdsåtgärder 14 november

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt LRF ger gemensam information om medel för lokala vattenvårdsåtgärder. Vi fokuserar på LOVA-medel, LONA-medel, stöd och ersättningar inom jordbrukspolitiken samt återvätningsprojekt. Mötet sker digitalt.

Utlysning vattenvårdsplaner i avrinningsområden

Jordbruksverket kommer snart gå ut med en utlysning som omfattar 8 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom växtnäringsområdet och planering av åtgärdsgenomförande i jordbruket. Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2023-09-13
Sidansvarig: Webbredaktion