Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 13 september 2023

Pengar i fokus

Information om bidrag och ny utlysning.

Vattendrag i skogsmiljö.

Foto: Anna Ek / Havs- och vattenmyndigheten.

Information om finansiering av lokala vattenvårdsåtgärder 14 november

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt LRF ger gemensam information om medel för lokala vattenvårdsåtgärder. Vi fokuserar på LOVA-medel, LONA-medel, stöd och ersättningar inom jordbrukspolitiken samt återvätningsprojekt. Mötet sker digitalt.

Utlysning vattenvårdsplaner i avrinningsområden

Jordbruksverket kommer snart gå ut med en utlysning som omfattar 8 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom växtnäringsområdet och planering av åtgärdsgenomförande i jordbruket. Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-08-17

    Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-19

    Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-01

    Dags att börja planera höstens utbildningar och möten! Här kommer några nyheter och några påminnelser.

Publicerad: 2023-09-13
Sidansvarig: Webbredaktion