Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 17 augusti 2023

Hitta på sidan

Höstens möten och utbildningar

Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

Morups Tånge

Morups Tånge. Foto: Anna Ek

Västerås 6-7 september. Det finns även möjlighet att delta digitalt. Länk till program och anmälan.

Tisdag 19 september kl 9-12 för dig som är intresserad av samverkan i det lokala åtgärdsarbetet. Kursen ges av SLU och HaV.
Länk till program och anmälan.

Våtmarksfondens konferens i Värnamo 20-21 september. Enbart digitalt deltagande finns kvar.
Länk till program och anmälan.

SMHI ger digital utbildning om vattenwebben onsdag 27 september kl 13-15.
SMHI ger kursen vid fler datum, men detta tillfälle är specifikt inriktat på de lokala åtgärdssamordnarnas behov. Du får gärna redan nu mejla Maud Nilsson på SMHI om dina önskemål på kursens innehåll. Länk till anmälan och även övriga datum för visning av vattenwebben.

Svenska föreningen för limnologi bjuder in till Hässleholm 3-5 oktober. Länk till program och anmälan.

SLU välkomnar till workshop inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Våtmarkers ekosystemtjänster” där forskare presenterar nya råd om våtmarksanläggning och restaurering. Workshopen riktar sig till åtgärdssamordnare, länsstyrelsernas våtmarkshandläggare, samordnare och andra våtmarksintresserade. Workshopen anordnas vid två tillfällen, i Uppsala och Halmstad.
Workshop i Uppsala 13 okt
Workshop i Halmstad 8 dec

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2023-08-17
Sidansvarig: Webbredaktion