Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 19 juni 2023

Några nyheter och en önskan om en skön sommar

Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

Kvinna simmar i sjö, bort från kameran. I horisonten syns skog.

Foto: Anna Ek / Havs- och vattenmyndigheten

Några nyheter i korthet

Samverkan vid lokalt åtgärdsarbete - digital grundkurs 19 september

Nu är anmälan öppen och preliminärt program finns.

Utbildning om SMHI:s vattenwebb 27 september

Anmälan inte öppen ännu, men håll utkik på Vattenwebben så kommer nyhet där.

Kurs om Skogens vatten

Den populära utbildningen om Skogens vatten finns nu upplagd öppen för alla och gratis. Kanske kan den inspirera både dig och de markägare du samarbetar med? Den kommer finnas på flera ställen men här hänvisar vi till kursen hos Norra skog.

Uppdaterad sökbarhet i sammanställningen Andra bidrag

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer sedan flera år de bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö som finns att söka från andra finansiärer än från HaV. Nu har sökbarheten förbättrats på varje bidragssida genom att tipsa om liknande bidrag samt även hänvisa tillbaka till huvudsidan med alla bidrag.

Markus Hoffmann årets mottagare av Våtmarkspriset

Vår LEVA-medarbetare Markus Hoffman på LRF, som varit med i projektgruppen sedan starten 2018, fick förra veckan motta årets våtmarkspris från Våtmarksfonden. Det är han väl värd! Mer information.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2023-06-19
Sidansvarig: Webbredaktion