Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 19 juni 2023

Några nyheter och en önskan om en skön sommar

Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

Kvinna simmar i sjö, bort från kameran. I horisonten syns skog.

Foto: Anna Ek / Havs- och vattenmyndigheten

Några nyheter i korthet

Samverkan vid lokalt åtgärdsarbete - digital grundkurs 19 september

Nu är anmälan öppen och preliminärt program finns.

Utbildning om SMHI:s vattenwebb 27 september

Anmälan inte öppen ännu, men håll utkik på Vattenwebben så kommer nyhet där.

Kurs om Skogens vatten

Den populära utbildningen om Skogens vatten finns nu upplagd öppen för alla och gratis. Kanske kan den inspirera både dig och de markägare du samarbetar med? Den kommer finnas på flera ställen men här hänvisar vi till kursen hos Norra skog.

Uppdaterad sökbarhet i sammanställningen Andra bidrag

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer sedan flera år de bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö som finns att söka från andra finansiärer än från HaV. Nu har sökbarheten förbättrats på varje bidragssida genom att tipsa om liknande bidrag samt även hänvisa tillbaka till huvudsidan med alla bidrag.

Markus Hoffmann årets mottagare av Våtmarkspriset

Vår LEVA-medarbetare Markus Hoffman på LRF, som varit med i projektgruppen sedan starten 2018, fick förra veckan motta årets våtmarkspris från Våtmarksfonden. Det är han väl värd! Mer information.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-08-17

    Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-01

    Dags att börja planera höstens utbildningar och möten! Här kommer några nyheter och några påminnelser.

Publicerad: 2023-06-19
Sidansvarig: Webbredaktion