Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 27 februari 2023

Hitta på sidan

Två nyheter från Vattenmyndigheterna

Två nyheter från Vattenmyndigheterna som stödjer lokalt åtgärdsarbete. Och kom ihåg anmäla dig till inspirationsdagarna på Orust!

Havet Lilla Askerön Foto: Leena Mägi

Havet vid Lilla Askerön, Orust Foto: Leena Mägi

Kom ihåg att anmäla dig

Senast 20 mars vill vi ha din anmälan till inspirationsdagarna på Orust. Vi ses!

Nya digitala åtgärdsunderlag

Vattenmyndigheterna kan nu presentera digitala underlag som ska underlätta för dig som är handläggare på kommun eller länsstyrelse att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten. Underlagen består av tio så kallade Story Maps. Underlagen visas i olika geografiska skärningar – avrinningsområde, län eller kommun. De finns inom verksamhetsområdena fysisk planering, vattenförsörjning, avlopp, dagvatten, förorenade områden, jordbruk, miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, restaurering och områdesskydd och kalkning.

Kossor och jordbrukare. Foto: Natalie Greppi

Foto: Natalie Greppi.

Vattenvårdsplan för att minska fosforförluster från jordbruket

Inom ramen för LIFE IP Rich waters har en arbetsmetod med vattenvårdsplan tagits fram. Metoden riktar sig till dig som arbetar som åtgärdssamordnare, rådgivare, eller jobbar med övergödningsfrågor på en vattenorganisation, kommun eller länsstyrelse. Syftet med vattenvårdsplanen är att minska fosforbelastningen inom ett avrinningsområde genom att identifiera riskområden och föreslå åtgärder.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2023-02-27
Sidansvarig: Webbredaktion