Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 22 februari 2023

460 Mkr till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö

Nu har havs- och vattenmyndigheten fördelat bidrag som kommer att göra nytta ute i länen.

Foto: Natalie Greppi.

235 Mkr har fördelats till länsstyrelserna för arbete med lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), 172 miljoner till kalkning för att motverka försurningens effekter på sjöar och vattendrag, 26 miljoner till fiskevård, 13,5 miljoner för att förebygga och förhindra introduktion och spridning av invasiva främmande arter och 13,5 miljoner till åtgärdsprogram för hotade arter.

Läs mer

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-01

    Dags att börja planera höstens utbildningar och möten! Här kommer några nyheter och några påminnelser.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-05-31

    Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen bjöd in våtmarkssamordnare, lokala åtgärdssamordnare och återvätningsplanerare till en träff för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-05-04

    Orust kommun stod för ett uppskattat värdskap när ännu en omgång av LEVA:s inspirationsdagar gick av stapeln förra veckan.

Publicerad: 2023-02-22
Sidansvarig: Webbredaktion