Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 22 februari 2023

460 Mkr till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö

Nu har havs- och vattenmyndigheten fördelat bidrag som kommer att göra nytta ute i länen.

Foto: Natalie Greppi.

235 Mkr har fördelats till länsstyrelserna för arbete med lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), 172 miljoner till kalkning för att motverka försurningens effekter på sjöar och vattendrag, 26 miljoner till fiskevård, 13,5 miljoner för att förebygga och förhindra introduktion och spridning av invasiva främmande arter och 13,5 miljoner till åtgärdsprogram för hotade arter.

Läs mer

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2023-02-22
Sidansvarig: Webbredaktion