Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 8 februari 2023

Hitta på sidan

Anmälan öppen till inspirationsdagarna 25-26 april

Välkommen att anmäla dig till LEVA:s inspirationsdagar på Orust! Sista anmälningsdag är den 20 mars.

Våtmark

Våtmarken Glädjefrid på Orust Foto:Kristian Littke, Orust kommun

Under fältturen dag ett besöker vi våtmarker och olika åtgärder i rinnande vatten. Tema för dagen är att ge exempel på hur man kan kombinera arbete mot övergödning med klimatanpassning och restaurering av natur. Under dag två sker information, dialog och erfarenhetsutbyte om lokalt åtgärdsarbete. Passa på att komma till västkusten och njuta av saltstänkta vindar och doften av tång!

Målgruppen för mötet är lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler lokala åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med lokalt vattenvårdsarbete. Vi välkomnar också deltagare som har uppdrag att stödja lokala aktörer i deras åtgärdsarbete såsom länsstyrelser och nationella myndigheter.

Program och anmälan finns i HaV:s kalender.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2023-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion