Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 23 mars 2022

Uppföljning av tre års arbete i LEVAs pilotområden

Under 2019-2021 har åtgärdssamordnarna i de 20 pilotområdena arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3500 deltagare. De har haft enskilda möten eller samtal med närmare 1400 unika lantbrukare. Sammanlagt har de sökt över 250 miljoner kronor i bidrag till åtgärder.

Våtmark samt ursprungliga meanderbågar i Enköpings kommun, ett av LEVA-områdena.

Våtmark samt ursprungliga meanderbågar i Enköpings kommun, ett av LEVA-områdena. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Den ansökta summan bidrag är över fyra gånger så stor som kostnaden för själva åtgärdssamordningen. Det visar vilken katalysator åtgärdssamordnarna är.

Många åtgärder har också genomförts under de tre åren:

 • våtmarker och dammar (119 ha)
 • strukturkalkning (5900 ha)
 • återmeandring (3600 m)
 • kalkfilterdiken (160 ha)
 • skyddszoner (110 ha)

Många ytterligare åtgärder genomförts, till exempel reduktionsfiske, svämplansrestaurering och avfasning av dikeskanter.

Grävskopa gräver våtmark i Falkenbergs kommun.

Anläggning av våtmark i Falkenbergs kommun. Foto: Lina Floer

Fler nyheter

 1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

  Information om bidrag och ny utlysning.

 2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-08-17

  Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

 3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-19

  Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

Publicerad: 2022-03-23
Sidansvarig: Webbredaktion