Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 23 mars 2022

Uppföljning av tre års arbete i LEVAs pilotområden

Under 2019-2021 har åtgärdssamordnarna i de 20 pilotområdena arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3500 deltagare. De har haft enskilda möten eller samtal med närmare 1400 unika lantbrukare. Sammanlagt har de sökt över 250 miljoner kronor i bidrag till åtgärder.

Våtmark samt ursprungliga meanderbågar i Enköpings kommun, ett av LEVA-områdena.

Våtmark samt ursprungliga meanderbågar i Enköpings kommun, ett av LEVA-områdena. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Den ansökta summan bidrag är över fyra gånger så stor som kostnaden för själva åtgärdssamordningen. Det visar vilken katalysator åtgärdssamordnarna är.

Många åtgärder har också genomförts under de tre åren:

 • våtmarker och dammar (119 ha)
 • strukturkalkning (5900 ha)
 • återmeandring (3600 m)
 • kalkfilterdiken (160 ha)
 • skyddszoner (110 ha)

Många ytterligare åtgärder genomförts, till exempel reduktionsfiske, svämplansrestaurering och avfasning av dikeskanter.

Grävskopa gräver våtmark i Falkenbergs kommun.

Anläggning av våtmark i Falkenbergs kommun. Foto: Lina Floer

Fler nyheter

 1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-04-04

  Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Enköpings kommun, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna, bjuder in till LEVAs inspirationsdagar 2022.

 2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-02-18

  LEVA ordnar digital grundutbildning om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete 26 april. Utbildningen kommer följas upp av en workshop där datum ännu inte är bestämt.

 3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-01-31

  Åtgärdssamordnaren Per Ask ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Tavelåns delavrinningsområden som rinner direkt till Tavlefjärden.

Publicerad: 2022-03-23
Sidansvarig: Webbredaktion