Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 6 oktober 2020

LEVA-satsningen fortsätter 2021

Alla LEVA-områden kan fortsätta arbetet med sina satsningar även nästa år.

Kossor vid vatten.

Alla 20 LEVA-områdena kan fortsätta sin satsning även under 2021. 16 områden har nu blivit beviljade medel från HaV för fortsatt åtgärdssamordning under 2021. Tre områden har sedan tidigare fått finansiering via LOVA-bidrag från sina respektive länsstyrelser, och ett område har fått förlängning i tid. Vi ser fram emot fortsatt samarbete under 2021, erfarenheterna från LEVA-områdena är viktig för HaV:s regeringsuppdrag ”Pilotområden mot övergödning” som ska slutrapporteras i mars 2021.

Läs mer om åtgärdsområdena på sidan LEVA:s åtgärdsområden.

Publicerad: 2020-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion