Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 22 september 2020

Åtgärder genomförs i Saxån-Braån

Det är full fart på åtgärdsarbetet mot övergödning i Saxån- Braån. Underhåll av Örstorpsbäcken har gjorts med särskild hänsyn till vattenmiljön, och ett så kallat tvåstegsdike anläggs under hösten. Väl fungerande dränering är viktigt för att minska näringsläckaget, men hur det görs har stor betydelse för vattenmiljöns övriga värden.

Foto: Robert Andersson

Publicerad: 2020-09-22
Sidansvarig: Webbredaktion