Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?

Välkomna till ett seminarium 12 mars om resultat och erfarenheter från projektet Water Co-Governance som pågått 2016-2020. Nu finns spännande resultat som visar på möjligheter och ett utvecklat samverkansarbete om vatten.

Bildkollage från vattenvårdsarbete.

Tillsammans med vattenråden i Mölndalsån, Himleån och Ätran har vi arbetat med hur samverkan mellan lokala aktörer kan utvecklas för att våra vatten ska bli bättre. Vi vill nu dela med oss av våra intressanta resultat och erfarenheter, samt prata om hur vi kan arbeta med lokal samverkan om vatten framöver.

En del av resultatet i projektet är utveckling av verktyg för lokal samverkan om vatten. Redan nu kan du använda verktygen och hjälpa oss förbättra dem. Dialogmöte, Smultronmetoden och Reflektionsrunda är några av de över 50 verktygen som nu finns publicerade på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Nu ordnar vi slutseminarium i Göteborg den 12 mars.

Läs program och anmäl dig här!

Vi ordnar också ett skypemöte den 10 mars för er som inte har möjlighet att komma den 12 mars. Se mer i programmet i länken ovan.

Publicerad: 2020-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion