Samarbete mot minskat näringsläckage i Lillån på Dalboslätten

Madeleine Svärd är utbildad mark/växtagronom och arbetar på Dalslands Miljö- och Energiförbund som åtgärdssamordnare. Utmaningen med hennes uppdrag inom LEVA (Lokalt Engagemang för Vatten) på Dalboslätten är att både sträva efter god vattenkvalitet och samtidigt bibehålla produktionen med bra skördar.

Madeleine står på en bro över en å.

Madeleine Svärd är samordnare för åtgärdsarbetet i Lillån på Dalboslätten. Foto: Anton Larsson, Vänersborgs kommun.

Dalboslätten är ett jordbrukstätt område, man har brukat jorden både länge och intensivt här.

- Jag upplever att dagens lantbrukare är väl medvetna om övergödningsproblematiken och de jobbar för att påverka mark och vatten så lite som möjligt, säger Madeleine Svärd (f.d. Andersson).

När hon träffar markägare har de ofta redan bra idéer på åtgärder, de kan till exempel redan ha hittat ett ställe som skulle passa för att anlägga en våtmark.

- Hittills har många inte riktigt vetat hur de ska gå vidare och då kommer jag in och fungerar som en katalysator. Tillsammans kommer vi att få saker att hända, förklarar Madeleine.

Marknadsföring och samarbete

Madeleine har börjat sitt arbete som åtgärdssamordnare med att resa runt i bygden och informera om projektet.

- Jag har jobbat med marknadsföring kan man säga. Jag tror att om man får veta mer, lite bakgrund och fakta, så ökar förståelsen och viljan att vara med och bidra, säger hon.

Madeleine är inte ensam i arbetet. Förutom lantbrukarna hon har gott samarbete med Dalbergså-/Holmsåns vattenråd och vattenvårdsförbund, LRF, Länsstyrelsen Västra Götaland och Vänersborgs kommun.

- Det är bra att vara flera med olika kompetenser, då kan vi stötta bönderna på bästa sätt, säger Madeleine.

Åtgärder

Ännu har det praktiska arbetet inte kommit igång, eftersom Madeleine ägnat det första halvåret till att sätta sig in jobbet och nätverka. Några av de åtgärder som hon bollar med markägarna är strukturkalkning, kalkfilterdiken, precisionsodling, skyddszoner, fosfordammar och våtmarker.

- En spännande sak jag initierat är att dokumentera vad vi gör med drönare. Vi kommer att få före och efterbilder på hela Lillån, berättar Madeleine.

Foto från ovan. Åkrar och en å.

Foto över en naturlig och meandrande del av Lillån på Dalboslätten, tagen med drönare på 80 meters höjd. Fotograf: Robin Johansson, Vänersborgs kommun

Mål

Madeleine menar att vattendragen på Dalboslätten inte kommer att uppnå god ekologisk status till år 2020.

- Det kan ta lång tid innan vi kan se mätbara resultat i vattnet, det viktiga är att komma igång med åtgärder. Det positiva är att man gjort mätningar i området sedan 1976 och har bra data att jämföra med.

Mer kortsiktiga mål för Madeleine är att under projektets gång bygga relationer och skapa en gemenskap på Dalboslätten genom dialog.

- Jag vill att alla ska känna att vi jobbar tillsammans för en effektiv hållbar livsmedelsproduktion och bra vatten!

Läs mer om projektet

Publicerad: 2019-11-26
Sidansvarig: Webbredaktion