Havsplattformen mot fattigdom 26 november 2020

Hitta på sidan

Många aspekter i nätverksgruppen Havsplanering

I slutet av oktober möttes nätverksgruppen Havsplanering. Vi kommer att hantera både kust och hav, och fattigdom genom att havsplaneringen påverkar tillgång till resurser.

Vi som deltar i gruppen arbetar på olika nivåer och sammanhang – lokalt, regionalt och globalt, med lokalsamhällen, ministerier, konventioner och internationella organisationer.

FAO bygger kapacitet hos Mocambique, Madagaskar och Tanzania. Havs- och vattenmyndigheten bistår länderna i östra Afrika i Nairobikonventionen och SGU gör verktyg för kumulativ miljöbedömning i havsplanering där. Naturskyddsföreningen stöttar partners i tio länder i Latinamerika, Asien och Afrika. Stockholm Environment Institute har kontakter i Kenya, Bangkok och Colombia.

Utbyte om många aspekter

Vi vill hitta ett bra utbyte mellan våra olika nivåer och sammanhangen. Aspekter gruppen kan jobba med är rättvis användning, inkluderande processer, lokalt deltagande transparent data, lagstiftning, blå tillväxt, värdeflöden, marknader och hållbarhet.

Deltagare

På mötet deltog FAO, Havsmiljöinstitutet, Naturskyddsföreningen, RISE/OffshoreVäst, SGU, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Environment Institute och Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 2020-11-26
Sidansvarig: Webbredaktion