Havsplattformen mot fattigdom 6 november 2020

Hitta på sidan

Nätverksgruppen för havsklimat fokuserar på klimatpåverkan och fattigdom

I oktober möttes nätverksgruppen Havsklimatnätverket för första gången. Vi pratade om vad alla gjorde och former för hur nätverket skulle drivas i tid, avgränsningar och innehåll.

Gruppen fokuserar på direkt klimatpåverkan. Vi kommer att uppdatera varandra om aktörer, projekt, rapporter och större möten.

Nästa steg blir att ordna en lista på pågående havsklimatprojekt och att bjuda till nytt möte före jul, bland annat med uppdatering från diskussionerna inom UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change.

Deltagare

På mötet deltog Havs- och vattenmyndigheten, Jernkontoret, SMHI, SGU, miljödepartementet, utrikesdepartementet, Naturskyddsföreningen och SEI, Stockholm Environment Institute.

Lär dig mer

Havsplattformen mot fattigdom

Publicerad: 2020-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion