Havsplattformen mot fattigdom 4 november 2020

Hitta på sidan

Nätverksgruppen Blå ekonomi och infrastruktur igång

Nu är nätverksgruppen Blå ekonomi och infrastruktur i gång. Gruppen ingår i Havsplattformen mot fattigdom.

I gruppen möts myndigheter, universitet, departement, forskning, en branschorganisation och en ideell förening för att öka nyttan av svenska insatser i olika samarbetsländer.

På första mötet nämndes initiativ i Asien, Amerika och Afrika, bland annat i Kenya, Mocambique, Sydafrika, Somalia, Tanzania, USA och i FN.

Ämnena som lyftes var näringslivets hållbarhetsarbete, småskaligt fiske, nyttjanderätter, handelsprojekt och ekoturism, hamnar, havsplanering och förnyelsebar energi, lagstiftning, policy, strategier och fossilfri sjöfart, djuphavsgruvor, mänskliga rättigheter, grön infrastruktur och blå tillväxt i fattiga kustsamhällen, liksom FN:s nästa havskonferens.

Deltagare

Göteborgs universitet, Infrastrukturdepartementet, Jerrnkontoret, Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen, RISE/OffshoreVäst, Stockholm Environment Institute, SwedBio, Stockholm Resilience Centre Sveriges geologiska undersökning Utrikesdepartementet, Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 2020-11-04
Sidansvarig: Webbredaktion