Arkiv - nytt om fiskeregler 27 april 2021

Beslutad förbudsperiod för ålfiske och åtgärder för att minska illegalt fiske

Havs- och vattenmyndigheten skickade den 17 mars ut en remiss med förslag om förbudsperiod av ålfiske i havet samt tre kontrollåtgärder. Här nedan följer en sammanfattning av de bestämmelser som, efter synpunkter från länsstyrelser, miljöorganisationer, fiskets organisationer samt privatperson, beslutats och träder i kraft 1 maj.

Förbudsperioden samt två kontrollåtgärder kvarstår såsom presenterade i remissen. En kontrollåtgärd, gällande tidpunkt för anmälan av sumpars positioner, har reviderats efter inkommande synpunkter.

Havs- och vattenmyndigheten skickade den 17 mars ut en remiss med förslag om förbudsperiod av ålfiske i havet samt tre kontrollåtgärder. Här nedan följer en sammanfattning av de bestämmelser som, efter synpunkter från länsstyrelser, miljöorganisationer, fiskets organisationer samt privatperson, beslutats och träder i kraft 1 maj.

Förbudsperioden samt två kontrollåtgärder kvarstår såsom presenterade i remissen. En kontrollåtgärd, gällande tidpunkt för anmälan av sumpars positioner, har reviderats efter inkommande synpunkter.

Fiskeförbud efter ål i havet mellan 1 november 2021 till 31 januari 2022

EU:s ministerråd har, under de fyra senaste åren i samband med diskussioner om nya fiskekvoter i EU:s vatten, fattat beslut om att varje medlemsland ska fastställa en sammanhängande förbudsperiod för fiske efter ål i havet under en period om tre månader.

Med detta som grund har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att förbudsperioden ska genomföras mellan 1 november 2021 och 31 januari 2022. Förbudsperioden införs samma period som tidigare år.

Ska minska risken för illegalt fiske

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om tre föreskriftsändringar vilka har till syfte att förbättra fiskerikontrollens möjlighet att identifiera och minska risken av ett illegalt ålfiske. Dessa är:

 1. Ändring av regler kring anmälan av sumpars positioner.
  Positionerna ska från och med 1 maj anmälas per telefon till FMC senast då sumpen placeras i vattnet (oavsett om fiskeperioden påbörjats), flyttas till en ny position eller tas upp innan fiskeperiodens slut. Har sumpen redan placerats i vattnet för säsongen innan bestämmelsen träder i kraft, ska sumpens position anmälas senast 1 maj.
 2. Förbud att landa ål senare än 14 dagar efter tillåten fiskeperiod.
  Syftet med landningsförbudet är att underlätta identifiering av det illegala ålfisket.
 3. Förlängd tid vid anmälan om landning vid de tillfällen då landning inte sker i samband med ankomst till hamn.

I en förhandsanmälan ska tid för landning anges (om den inte sker i direkt anslutning till ankomsten i hamn). Då ålen i många fall förvaras i sump invid förankringsplatsen och landning sker vid senare tillfälle kan tid för landning anmälas per telefon till FMC vid senare tidpunkt. Den anmälan måste dock ske senast 2 timmar innan landningen påbörjas. Beslut om att förlänga anmälningstid för senare landning av ål från en till två timmar syftar till att ge fiskerikontrollen tid att ta sig till landningsplatsen för att utföra landningskontroll.

Mer information

Mer detaljerad information om vilka regler som gäller vid ålfiske kan du läsa på sidan Regler för ålfiske.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2023-01-25

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skickade den 24 januari 2023 ut en remiss med förslag om att införa förbudet under 2023/2024.

 2. Nytt om fiskeregler 2023-01-24

  Ändringen innebär att pigghajar över 100 cm ska återutsättas skyndsamt och inte komma till skada. Detta gäller både för honor och hanar.

 3. Nytt om fiskeregler 2023-01-23

  På tisdag den 24:e januari mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

Publicerad: 2021-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion