Arkiv - nytt om fiskeregler 22 april 2021

Fiskestopp/realtidsstängning i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om snabbstängning av visst riktat fiske efter nordhavsräka i Skagerrak.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om snabbstängning i ett område i Skagerrak. Det är i detta område under perioden 22 april kl. 24:00 UTC till och med torsdag 6 maj kl. 24:00 UTC inte tillåtet att bedriva riktat fiske efter nordhavsräka med räktrål (minst 35 mm maskstorlek) med en enkel räkrist på max 19 mm spaltavstånd. De två räktrålarna som inte är tillåtna i området har redskapskoder 303 och 337.

Koordinater för området

  1. 58°40,362N 10°45,181E
  2. 58°42,474N 10°51,786E
  3. 58°44,541N 10°54,064E
  4. 58°44,236N 10°55,303E
  5. 58°40,701N 10°52,104E
  6. 58°39,003N 10°46,779E

  Du hittar en karta på vår sida för realtidsstängningar.

  Två kritierier för att få fiska

  Det är dock tillåtet att fiska efter nordhavsräka under förutsättning att båda av följande kriterier uppfylls

  1. Fisket bedrivs med en bottentrål med en maskstorlek på minst 35 mm som är utrustad med en sorteringsrist med en största spaltbredd på 19 mm i den övre delen av risten och minsta spaltbredd på 9,5 mm i den nedre delen av risten (kombinationsrist) samt även ett oblockerat utsläpp till havsbotten bakom den nedre delen av risten.
   Beskrivet redskap motsvarar redskapet 349 förutsatt att den genomsnittliga spaltbredden på ristens nedre del inte understiger 9,5 mm. Även redskap med kod 350 är tillåtet, dock endast utanför trålgränsen, som även den har en kombinationsrist beskriven ovan men dessutom en tunnel kopplad till fiskutsläppet ovan risten.

  2. En anmälan till FMC innan inträde i området. Anmälan kan göras på telefon 0771-101500 eller via mail fmc@havochvatten.se I anmälan ska anges avsikten med inträdet, det vill säga fiske eller transit, samt uppgift om det redskap som används.

  Havs- och vattenmyndigheten förbehåller sig rätten att stänga området även för fartyg med ovan nämnda redskap som vid inspektion uppvisar för höga andelar ung räka i fångsten.

  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2021:12) om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak. Pdf, 244.9 kB.

  Publicerad: 2021-04-22
  Sidansvarig: Webbredaktion