Arkiv - nytt om fiskeregler 26 januari 2021

Hitta på sidan

Ändrade regler för förhandsanmälan och landning av torsk från Östersjön

Från och med den 1 februari ändras reglerna för förhandsanmälan och landning av torsk från Östersjön. De nya nationella reglerna är en harmonisering av regelverket till nya EU-bestämmelser som trädde i kraft 1 december 2020.

De nya reglerna innebär i korthet att:

  • Tiden för förhandsanmälning av ankomst till hamn och landning är två timmar för alla fartyg med fångster på minst 250 kg torsk från Östersjön.
  • Tröskelvärdet för landning av torsk från Östersjön i utsedda hamnar har sänkts, från 750 kg till 250 kg, varför särskilda hamnar utses för landning av fångster om minst 250 kg torsk från Östersjön.

Ändrade bestämmelser om förhandsanmälan vid fångst av minst 250 kg torsk från Östersjön

Nya EU-bestämmelser trädde i kraft 1 december 2020. De nya bestämmelserna sänkte gränsen för krav på förhandsanmälan från minst 300 kg till minst 250 kg torsk från Östersjön. Dessutom sänktes tröskelvärdet för när landning av torsk från Östersjön måste ske i en utsedd hamn, från 750 kg till 250 kg.

För att harmonisera EU-bestämmelserna till nationella regler och för att möjliggöra kontroll av landningarna har HaV beslutat att förhandsanmälningstiden ska vara två timmar innan ankomst till hamn för fartyg med minst 250 kg torsk från Östersjön.

Fler utsedda hamnar för landning av torsk från Östersjön

När det gäller utsedda hamnar för landning av torsk från Östersjön läggs ytterligare tre hamnar till den befintliga listan.

Nya landningshamnar:

  • Möja, Värmdö kommun
  • Ellös, Orust kommun
  • Rönnäng, Tjörns kommun

Hela listan över landningshamnar för torsk från Östersjön

Publicerad: 2021-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion