Arkiv - nytt om fiskeregler 14 december 2020

Förslag om ändrade regler för torskfångst från Östersjön

Den 1 december trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande torskfångster från Östersjön. För att anpassa och harmonisera de nationella föreskrifterna föreslår HaV föreskriftsändringar. Syftet är att möjliggöra landningskontroll och utse hamnar där nämnda fångster får landas.

HaV önskar nu ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter. Med anledning av brådskande anpassning av regelverket till de nya EU-bestämmelserna är remisstiden kort. Sista dag för remissvar är 28 december 2020.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.

De bestämmelser som berörs av förslaget är:

  • En förhandsanmälningstid på två timmar för alla fartyg med fångster på minst 250 kg torsk från Östersjön
  • En sänkning av tröskelvärdet, enligt EU-bestämmelserna, för utsedda hamnar för landningar av torsk från Östersjön till 250 kg. Samt ytterligare en hamn läggs till i listan över utsedda hamnar: Möja, Värmdös kommun.

Om remissen

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara inlämnade till Havs- och vattenmyndigheten senast den 28 dec 2020.

Mer information om remissen och om hur du skickar in ditt svar finns på Remissidan.

Publicerad: 2020-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion