Förslag om att tillåta en trål som minskar fångst av torsk betydligt

Förslaget innebär att det ska vara tillåtet att använda ytterligare en typ av trål i Skagerrak och Nordsjön, utöver de som anges i EU-förordning. Det föreslagna redskapet bedöms minska fångst av torsk betydligt.

Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

Tidigare nyhet: Ändrade redskapsregler i Skagerrak och Nordsjön

Det finns möjlighet att tillåta ytterligare redskap än de som finns med i EU-förordningen. Det förslag som nu remitteras är ett sådant. De redskapen ska då enligt vetenskaplig studie resultera i minst 30 procent minskning av torskfångsterna jämfört med bottentrål med 120 millimeter maskstorlek. Sådana undersökningar kan utvärderas av EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté (STECF).

Förslaget föreslås träda i kraft den 17 september 2020. Vi behöver ditt remissvar senast den 14 september 2020.

Remiss gällande ändrade regler om fiske med bottentrål med anledning av åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i EU-förordning

Publicerad: 2020-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion