Arkiv - Aktuellt 23 december 2020

Ny mask på västkusten – ett hot mot våra ostron?

I oktober hittades stillahavsostron med mörka blåsor på insidan av skalen vid ett forskningsprojekt utanför Lysekil på västkusten. Orsaken till dessa blåsor visade sig vara den invasiva, främmande och skalborrande havsborstmasken Polydora websteri.

– Detta är det första inrapporterade fyndet i Sverige och det är ännu oklart om masken har spridit sig till andra områden, säger Anna Dimming, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Finns över hela världen

Arten kommer sannolikt ursprungligen från den asiatiska delen av Stilla havet, men är utbredd över hela världen. Den orsakar stora problem i ostronodlingar med kollapsade ostronbestånd bland annat i Australien, Nya Zeeland och Hawaii. Enligt befintlig forskning är sannolikheten liten att den infekterar våra inhemska europeiska ostron (Ostrea edulis). Däremot verkar den föredra den för oss invasiva arten stillahavsostron, även känd som japanska jätteostron (Magallana gigas). Vid en hög infektionsfrekvens kan flera hundra maskar finnas i en enda ostronindivid. Ostronet blir negativt påverkat med sämre kondition, försvagat skal och ökad dödlighet.

– Även om blåsorna inte är farliga för oss människor, leder infektionen till en försämrad produkt för konsumtion.

Släng skalen i soporna

Det är inte klarlagt hur masken har spridit sig till Sverige, men man vet att den upptäcktes i tyska vatten redan 2014. En sannolik spridningsväg kan vara importerade stillahavsostron.

– Vi vill uppmana alla som köper importerade stillahavsostron eller andra importerade musslor i handeln att inte slänga skalen i havet utan i soptunnan. Skalen kan föra med sig invasiva organismer och sjukdomar som inte finns i våra vatten vilket kan göra stor skada, säger Anna Dimming.

HaV samarbetar med Livsmedelsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, SVA, Sea Analytics och Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att få fram information om spridningen av denna art.

Det pågår nu insamling och artbestämning av maskar genom DNA-metodik, för att se om den kan finnas i stillahavsostron inom befintliga musselodlingsområden samt i våra inhemska ostron och blåmusslor.

Rapportera

Om du hittar ett ostron som du misstänker är infekterat av denna art kan du rapportera den till Rappen.

Publicerad: 2020-12-23
Sidansvarig: Webbredaktion