Arkiv - Aktuellt 30 oktober 2020

Hitta på sidan

Sverige får nyckelroll för att bevara Antarktis marina liv

Att bevara de marina, levande tillgångarna i Antarktis – det är målet för The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. I höst får Sverige en nyckelroll när HaV:s generaldirektör Jakob Granit blir ordförande för kommissionen som leder arbetet.

Konventionen, där EU och 25 länder är medlemmar, startades 1982 för att möta det ökande kommersiella trycket på Antarktis marina liv. I Antarktis finns till exempel stora mängder krill, en lysräka, som är basen i den marina näringskedjan. Krill äts av valar, pingviner och sälar men fiskas även av människor för att förvandlas till bland annat foder och hälsoprodukter. Många fiskarter har också historiskt fiskats långt över vad bestånden tål.

– Hoten mot Antarktis marina liv handlar inte bara om fiske. Vi ser nu också att klimatförändringarna snabbt börjar påverka den känsliga marina miljön i området, så det finns mycket att göra för att skydda både djur och natur, säger Jakob Granit som ser fram mot arbetet.

Långt engagemang

Sverige har haft ett långt engagemang i Antarktis och har en aktiv roll i Antarktisforskning sedan förra sekelskiftet. Sverige är sedan 1984 fullvärdig och röstande part i Antarktisfördraget vars främsta funktion är att säkerställa mänsklighetens intressen av att Antarktis ”ska användas uteslutande för fredliga ändamål och inte bli skådeplats eller föremål för internationell oenighet". Konventionen om bevarande av marina levande resurser är en del av Antarktisfördragssystemet.

Sverige – och Jakob Granit – tar nu över ordförandeskapet för kommissionen vid årsmötet i november 2020 för en period av två år. HaV har lämnat ett regeringsuppdrag som redovisar arbetet inom konventionen, analyserar det svenska medlemskapet mellan 2011- 2020 och beskriver möjligheter under det svenska ordförandeskapet 2020-2022. HaV representerar också Sverige i kommissionsarbetet på uppdrag av regeringen genom kommissionär Pia Norling. Arbetet sker i samverkan med Polarforskningssekretariatet och flera svenska universitet som bidrar med forskning.

Först med ekosystembaserad förvaltning

Kommissionen var tidigt ute med att använda nya vetenskapliga rön och försiktighetsprincipen i förvaltningen av marina resurser. Ett exempel är att den var den första internationella organisationen som införde och utvecklade ekosystembaserad förvaltning.

– Kort kan man säga att kommissionen strävar efter ett skydda det marina livet i Antarktis genom olika förvaltningsverktyg som marint områdesskydd, reglering av fiske och kontroll av fiske, säger Jakob Granit.

Kommissionen kan också visa upp flera konkreta framgångar för miljöarbetet under sin historia. Det första marina skyddade området var the South Orkney Islands southern shelf 2009, som är ett 94 000 km2 stort område. Det andra var Rosshavets MPA (Marine Protected Area), som med sina 1,55 miljoner km2 blev världens största marina skyddade område på internationellt vatten år 2016.

Kort om konventionen

Konventionen gäller alla marina levande tillgångar (med undantag av valar och sälar) som förekommer söder om den antarktiska konvergensen – en zon som ligger mellan 50° och 60°S, där varmare och saltare havsströmmar möter kallare och mindre salt vatten på väg norrut.

Exempel på vad kommissionen gör

  • Beslutar om åtgärder som reglerar fiske och relaterad verksamhet i Antarktiska oceanen
  • Tar fram vetenskaplig kunskap för beslutsunderlag.
  • Inrättar marina skyddade områden (MPA) som är representativa för de marina ekosystemen i konventionsområdet.

Läs mer

Introductory remarks by incoming Swedish Chair Dr Jakob Granit at the Thirty-ninth Meeting of the Commission

Stockholm 2020-10-29

I am honored to serve as the Swedish Chair to the Commission for the next two- year period. I am grateful to Chair Ambassador Ruigomez for his dedicated work together with the Secretariat to keep the Commission running, also during the ongoing pandemic. The pandemic has changed daily life and led to heartfelt losses amongst many of us. Indeed, it has also put a major strain on the work of the commission. Unfortunately, we do not know how long these extraordinary circumstances will continue and influence the way we work in the Commission.

***

The objective of this unique Commission is the conservation of Antarctic Marine living resources. Conservation in this regard also entails the rational use of the living resources in the Southern Ocean from an ecosystem based management perspective. The Convention that was adopted in 1980 pioneered the concept of ecosystem-based management and developed the concept, as we know it today. This includes the different conservation measures such as fisheries regulation, fisheries control and area based management tools. Most importantly, all management decisions should rely on best available science.

The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources is an integral part of the Antarctic Treaty System with its key objective that Antarctica should be used for peaceful purposes only. This system with The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources therefore make up a whole in which collective action can make a real impact for the Antarctic ecosystem, the sustainable management of fisheries resources and for the earth system as a whole.

***

Excellencies,

Sweden has been a member of the Convention since 1984 and carried out research in the region since the turn of the last century. Our support for water and ocean management is well recognized. We will ensure respect for international law and science based decision-making and bring it to the forefront during our Chairmanship. Issues that we see of particular importance during the next coming period is climate change and its impact on the marine ecosystems, how to deploy area based management tools as a respected ecosystem based conservation measure, the combat of marine debris sustainable fishing practices and digitalization.

Dear Colleagues,

We very much look forward to working with you over the next two years during the Swedish Chairmanship and we look forward to being able to meet you soon face-to-face.

We live in extraordinary times. I will ensure you that I will do my best, together will all of you, to find ways to work during the pandemic and beyond that are acceptable to all. I am planning to reach out to all delegations during 2021.

With these words I thank all of you and wish you a successful close of the Thirty-ninth Meeting of the Commission.

Miljöbild Antarktis.

Klimatförändringarna börjar nu snabbt påverka den känsliga marina miljön i Antarktis. Foto: Angie Agostino/Pixabay

Publicerad: 2020-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion