Arkiv - Aktuellt 23 oktober 2020

Nationella strategier för fiske och vattenbruk utvärderade

Flera strategiska mål för fiske och vattenbruk har nåtts. Samtidigt är vissa för generella och svåra att utvärdera. Det visar en utvärdering av de tre nationella strategierna för yrkesfiske, fritidsfiske/fisketurism och vattenbruk.

Ostron.

Utvärderingen har gjorts av konsultföretaget WSP på uppdrag av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

– Utredningen visar att strategierna har haft det svårt att nå effekt på mål som rör ekonomi, produktionsutveckling, miljö och regelförenkling, Det beror till stor del på att förutsättningarna för att nå målen påverkas av lagstiftningen och andra styrdokument. Fiskekvoter och miljöregleringar är två exempel, säger Daniel Melin, projektledare på Jordbruksverket.

Bra samverkan mellan myndigheter

Målen som rör innovation, kunskapsförsörjning och näringsutveckling har däremot nåtts i högre utsträckning. Orsaken är bland annat en tätare och bättre samverkan mellan myndigheter och berörda organisationer.

– Rapporten ger oss ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplaner för de tre sektorerna. Arbetet gör vi i nära dialog med fiskets och vattenbrukets intressenter, säger Gonçalo Carneiro, projektledare på Havs- och vattenmyndigheten.

Fakta

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har fått i uppdrag från regeringen att ta fram en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk. WSP, som är ett konsultföretag inom samhällsutveckling, har utvärderat de nuvarande strategierna för yrkesfiske, fritidsfiske/fisketurism och vattenbruk.

Utvärdering av strategier för fiskets och vattenbrukets utveckling Pdf, 867.9 kB.

Läs mer om Framtidens fiske och vattenbruk.

Publicerad: 2020-10-23
Sidansvarig: Webbredaktion