Aktuellt 28 juni 2024

Råd för Västerhavet för 2025

Internationella havsforskningsrådet, ICES, har presenterat sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2025.

Foto: Natalie Greppi.

Den 28 juni presenterade Internationella havsforskningsrådet, ICES, sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet.

De flesta bestånd fiskas hållbart

De flesta bestånd som rådgivningen omfattar fiskas på hållbara nivåer. Det gäller bland annat gråsej, kolja, kummel, marulk och rödspotta.

En del av Västerhavets fiskbestånd är dock fortsatt på låga beståndsnivåer. Torsk i Kattegatt och sill i västra beståndet i Östersjön (som också förekommer i Skagerrak och Kattegatt) är i fortsatt i mycket dåligt skick och ICES lämnar ett noll-råd för de bestånden.

Rekommenderar sänkt kvot för räka

Rådgivning för nordhavsräka publicerades tidigare i juni. Beståndets förökning bedöms ha varit på låga nivåer under de senaste åren och därför rekommenderas ett lägre fiske.

För havskräfta publiceras den vetenskapliga rådgivningen under hösten.

ICES rådgivning

Rådgivningen finns att läsa på ICES bibliotek

ICES rådgivning ligger bland annat till grund för beslut om fiskekvoter för kommersiella bestånd inför nästkommande år, som fattas av EU:s ministerråd i höst.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-07-05

    Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem, visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort. Ett fåtal ljusglimtar finns.

  2. Aktuellt 2024-06-28

    Det är många som har frågor om laxen i Östersjön. Här har vi sammanställt information om hur laxbestånden förvaltas och vilka åtgärder som satts in för att dels få bättre kunskap om laxens situation, dels påverka laxbeståndens förutsättningar.

  3. Aktuellt 2024-06-20

    Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

Publicerad: 2024-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion