Aktuellt 22 maj 2024

25 maj införs fem veckors trålstopp i delar av Bottenhavet

Syftet är att ge ett stärkt skydd för strömmingen.

Illustration: Where is my pony

Vid ministerrådets förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön 2024 togs en politisk överenskommelse mellan Sverige och Finland. Den innebär att ett fem veckors trålstopp införs i ländernas territorialvatten för att skydda lekande strömming som vandrar in mot kusten. Detta trålstopp inleds nu på lördag den 25 maj och gäller till den 30 juni. Under denna period får trålfiske i Bottenhavet innanför 12 sjömil från kusten endast bedrivas om fisket sker för mänsklig konsumtion.

En bland flera åtgärder

Trålstoppet ska ses som en åtgärd bland flera för att ge ett stärkt skydd för strömmingen i Bottenhavet. HaV är fortsatt oroad för strömmingens beståndsutveckling i området, och fler insatser behövs för att stärka återväxten av strömmingen. Men det är bra att både finskt och svenskt trålfiske omfattas av trålstoppet, särskilt eftersom det finska fisket total sett är fyra gånger större än det svenska i Bottniska viken.

Viktigt att stor strömming återvänder

Det är särskilt viktigt för det småskaliga kustfisket att mer storväxt strömming återvänder i större mängder till den svenska kusten. HaV genomför därför även ett regeringsuppdrag som fram till 2027 ska utreda möjliga effekter av att inte tråla i vissa försöksområden, både i Bottenhavet och centrala Östersjön. För att försöket ska ge effekt behöver samtliga länders trålfiske förbjudas i dessa försöksområden. HaV samråder därför med både Finland och Danmark. Förhoppningen är att kunna förbjuda trålfiske inom försöksområden inför höstens fiske.

Här finns de nya föreskrifterna.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-06-20

    Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

  2. Aktuellt 2024-06-19

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

  3. Aktuellt 2024-06-17

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2024-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion