Aktuellt 22 maj 2024

25 maj införs fem veckors trålstopp i delar av Bottenhavet

Syftet är att ge ett stärkt skydd för strömmingen.

Illustration: Where is my pony

Vid ministerrådets förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön 2024 togs en politisk överenskommelse mellan Sverige och Finland. Den innebär att ett fem veckors trålstopp införs i ländernas territorialvatten för att skydda lekande strömming som vandrar in mot kusten. Detta trålstopp inleds nu på lördag den 25 maj och gäller till den 30 juni. Under denna period får trålfiske i Bottenhavet innanför 12 sjömil från kusten endast bedrivas om fisket sker för mänsklig konsumtion.

En bland flera åtgärder

Trålstoppet ska ses som en åtgärd bland flera för att ge ett stärkt skydd för strömmingen i Bottenhavet. HaV är fortsatt oroad för strömmingens beståndsutveckling i området, och fler insatser behövs för att stärka återväxten av strömmingen. Men det är bra att både finskt och svenskt trålfiske omfattas av trålstoppet, särskilt eftersom det finska fisket total sett är fyra gånger större än det svenska i Bottniska viken.

Viktigt att stor strömming återvänder

Det är särskilt viktigt för det småskaliga kustfisket att mer storväxt strömming återvänder i större mängder till den svenska kusten. HaV genomför därför även ett regeringsuppdrag som fram till 2027 ska utreda möjliga effekter av att inte tråla i vissa försöksområden, både i Bottenhavet och centrala Östersjön. För att försöket ska ge effekt behöver samtliga länders trålfiske förbjudas i dessa försöksområden. HaV samråder därför med både Finland och Danmark. Förhoppningen är att kunna förbjuda trålfiske inom försöksområden inför höstens fiske.

Här finns de nya föreskrifterna.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-07-05

    Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem, visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort. Ett fåtal ljusglimtar finns.

  2. Aktuellt 2024-06-28

    Internationella havsforskningsrådet, ICES, har presenterat sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2025.

  3. Aktuellt 2024-06-28

    Det är många som har frågor om laxen i Östersjön. Här har vi sammanställt information om hur laxbestånden förvaltas och vilka åtgärder som satts in för att dels få bättre kunskap om laxens situation, dels påverka laxbeståndens förutsättningar.

Publicerad: 2024-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion