Aktuellt 6 maj 2024

70 miljoner till forskning ska förbättra Sveriges miljöarbete

Naturvårdsverket utlyser medel till forskning om metoder för framtidens miljöövervakning och om att utveckla den ekosystembaserade förvaltningen av våra hav och sötvatten.

Foto: Johan Kling/HaV

Årets utlysningar från miljöforskningsanslaget görs inom två områden: miljöövervakning och ekosystembaserad akvatisk förvaltning.

– Utlysningarna speglar aktuella utmaningar på miljöområdet där det finns stort behov av ny kunskap till stöd för vårt och Naturvårdsverkets arbete, säger Jenny Lindström, utredare på HaV.

Ända sedan 1960-talet har det pågått övervakning av vattenkemi i Sveriges flodmynningar. Övervakningsprogrammet omfattar 47 flodmynningar som tillsammans beräknas täcka minst 90 procent av den totala avrinningen från Sverige till havet. Bilden visar Ätran som rinner ut i Kattegatt. Foto: Staffan Ljung/HaV

Ända sedan 1960-talet har det pågått övervakning av vattenkemi i Sveriges flodmynningar. Övervakningsprogrammet omfattar 47 flodmynningar som tillsammans beräknas täcka minst 90 procent av den totala avrinningen från Sverige till havet. Bilden visar Ätran som rinner ut i Kattegatt. Foto: Staffan Ljung/HaV

Framtidens miljöövervakning

Miljöövervakningen mäter och följer tillståndet i miljön över tid och är en grund för utformning av miljöpolitiken samt för uppföljning av miljökvalitetsmålen. Miljöövervakningen behöver utvecklas och effektiviseras med nya övervakningsmetoder och kunskap om hur man kan få ut mer från befintliga och nya data.

– Ny kunskap behövs, inte bara för att uppfylla våra åtaganden utifrån lagstiftning och internationell samverkan, utan för att få till en nationell robust förvaltning av våra naturresurser, säger Susann Östergård, handläggare på Naturvårdsverkets naturanalysenhet.

Enskilda forskare eller forskargrupper bjuds in att söka medel för forskningsprojekt på max 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år. Totalt är utlysningen på cirka 30 miljoner kronor.

I Kosterhavet finns 6000 marina arter, varav cirka 300 av dem är sådana som inte har hittats någon annanstans i Sverige. Foto: Natalie Greppi

I Kosterhavet finns 6000 marina arter, varav cirka 300 av dem är sådana som inte har hittats någon annanstans i Sverige. Foto: Natalie Greppi

Utveckla ekosystembaserad akvatisk förvaltning

Svenska myndigheter har stort behov av ny kunskap för att kunna vidareutveckla ekosystembaserad akvatisk förvaltning i hav, sjöar och vattendrag. Det handlar om att få en ökad förståelse för hur ekosystemen fungerar, hur människor och miljö samspelar och hur arter påverkar varandra. Naturvårdsverket och HaV efterfrågar också forskning som kan bidra till att utveckla den praktiska förvaltningen av sälarterna och storskarv.

– Att förvalta med ett helhetsperspektiv är nödvändigt för att kunna bevara och återskapa motståndskraftiga akvatiska ekosystem. Vi har jobbat flera år med att utveckla just helhetssynen, förklarar Jenny Lindström.

Involvera lokalbefolkningen

En viktig del är att hitta nya sätt att involvera intressegrupper och lokalbefolkning i den ekosystembaserade förvaltningen och att utveckla samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå.

Enskilda forskare eller forskargrupper bjuds att söka medel för forskningsprojekt på upp till tre år. Totalt är utlysningen på cirka 40 miljoner kronor varav 10 miljoner kronor finansieras av Formas.

Läs mer om utlysningen framtidens miljöövervakning

Läs mer om utlysningen ekosystembaserad akvatisk förvaltning

Läs mer om miljöforskningsanslaget

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-05-22

    Syftet är att ge ett stärkt skydd för strömmingen.

  2. Aktuellt 2024-05-22

    De grunda havsvikarna i Östersjön är viktiga på många sätt. De är till exempel barnkammare för många fiskarter. I projektet Levande vikar undersöker forskare åtgärder för att restaurera grunda havsvikar. HaV är med och finansierar.

  3. Aktuellt 2024-05-20

    En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar HaV arbetet med att få upp oljan.

Publicerad: 2024-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion