Aktuellt 26 april 2024

Så arbetar HaV med klassning av fiskehamnar

Vilka fiskehamnar ska klassas som riksintressen? Ämnet har väckt medias uppmärksamhet i dagarna. Här svarar Mats Svensson, chef för HaV:s avdelning för havsförvaltning, på några grundläggande frågor.

Simrishamns hamn

Foto: Natalie Greppi.

Vad innebär det att en fiskehamn är klassad som riksintresse?

– Det innebär att hamnen är av väsentlig betydelse för landning av fisk och hemmahamn för fiskefartyg. Men eftersom yrkesfisket har förändrats så drastiskt på senare år är det helt enkelt färre hamnar som är av den betydelsen. Antalet fiskefartyg har i princip halverats. Det finns mindre fisk och därmed färre yrkesfiskare.

Vilken roll har HaV när det gäller klassningen?

– Vi fattar beslut enligt de riktlinjer som Boverket har dragit upp. Den senaste revisionen, eller översynen, gjordes 2006. Det var alltså dags att göra en ny, speciellt med tanke på förändringarna inom yrkesfisket.

HaV har lagt ett förslag som innebär att flera hamnar kan förlora sin status som riksintresse – varför föreslår HaV detta?

– Det är helt enkelt en konsekvens av det minskande yrkesfisket. Men jag vill betona att det handlar om ett förslag som är ute på en remissrunda, slutliga beslut är inte fattade än. Och vi är lyhörda och tar gärna emot synpunkter på förslaget. Det hjälper oss att fatta bättre beslut.

Remiss gällande en översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfisket

Här finns mer fakta.

Läs mer på Boverkets webbplats.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-05-22

    Syftet är att ge ett stärkt skydd för strömmingen.

  2. Aktuellt 2024-05-22

    De grunda havsvikarna i Östersjön är viktiga på många sätt. De är till exempel barnkammare för många fiskarter. I projektet Levande vikar undersöker forskare åtgärder för att restaurera grunda havsvikar. HaV är med och finansierar.

  3. Aktuellt 2024-05-20

    En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar HaV arbetet med att få upp oljan.

Publicerad: 2024-04-26
Sidansvarig: Webbredaktion