Aktuellt 8 februari 2024

Fritidsfiskare omsätter miljarder

5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Fritidsfiske är ett av svenskarnas populäraste friluftsintressen. Foto: Niklas Sandahl

– Fritidsfiske är ett av svenskarnas populäraste friluftsintressen. Över en miljon människor fiskar när de är lediga, konstaterar Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV och ansvarig för rapporten. Den bygger på myndighetens årliga fritidsfiskeundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB.

Skapar jobb inom hotell och restaurang

Fritidsfisket skapar jobb, framför allt inom hotell- och restaurangbranschen, men även inom fiskeredskapshandeln. 2022 uppgick sysselsättningseffekten till cirka 2 800 årsarbeten.

Under 2022 fiskade 1,2 miljoner fritidsfiskare i havet, insjöar eller andra vattendrag i Sverige. Tillsammans stod dessa för 12,1 miljoner fiskedagar. Det innebar att fritidsfiskarna omsatte 5,7 miljarder kronor, vilket blir 4 700 kronor per person eller ungefär 500 kronor per fiskedag. Det medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor. BNP är värdet av alla varor och tjänster som produceras i Sverige under ett år.

– Den långsiktiga trenden är att omsättningen ökar. Fritidsfiskets betydelse för samhällsekonomin växer alltså, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Viktig resurs att ta hand om

Den största delen omsattes inom detaljhandeln med cirka 3,4 miljarder kronor år 2022. Områdena med störst omsättning är Götaland och Svealand samt Norrland medan havsområdet med störst omsättning är Mellersta Östersjön.
Totalt sett visar rapporten att fritidsfisket i Sverige är betydande.

– Det ställer i sin tur krav på att resursen förvaltas, tas om hand, med ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. Vi på HaV jobbar tillsammans med Jordbruksverket med en strategi för framtidens fiske och vattenbruk. Här ger rapporten värdefull information, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Fakta om svenskt fritidsfiske

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2024-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion