Aktuellt 7 februari 2024

Vill du bidra till ett mer hållbart fiske?

Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Trål på väg upp

Foto: Jan-Erik Johansson

Svenska ideella organisationer kan under 2024 söka medel för arbete som avser bevarande, restaurering- och hållbart nyttjande av marina ekosystem och ekosystemtjänster. Fokus är på fisket i Östersjöregionen, vilket kan bidra till utveckling av EU:s och internationell fiskeripolitik.

Du kan exempelvis söka bidrag för kontinuerligt arbete, eller för enskilda projekt, där du via analys-, forskning-, samordning-, och kommunikation, belyser aktuell situation samt bidrar till ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning av regionala fiskbestånd.

– Totalt har Havs- och vattenmyndigheten avsatt två miljoner kronor för dessa ändamål, säger Esbjörn Andersson, utredare på HaV.

Läs mer om utlysningen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2024-02-07
Sidansvarig: Webbredaktion