Aktuellt 5 februari 2024

Nu finns pengar att söka för att kartlägga och samla in förlorade fiskeredskap

Nu kan du ansöka om pengar hos Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för medfinansiering av kartläggning och insamling genom draggning och/eller dykinsatser av förlorade fiskeredskap.

Närbild på snörpvad som ligger i oordning.

Foto: Frida Åberg/HaV

Sedan 1 december 2022 går det att via Jordbruksverket söka ekonomiskt stöd ur havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet (HFVP) för insamling av förlorade fiskeredskap och skräp. För att få stöd ur HFVP krävs dessutom att en annan nationell myndighet (till exempel HaV), länsstyrelse eller kommun är med och finansierar det projekt du söker stöd för med 30 procent av de totala stödberättigade kostnaderna.

Du behöver alltså både ansöka om ekonomiskt stöd från Jordbruksverket och om medfinansiering från HaV för att få ekonomiskt stöd ur HFVP. Din ansökan om medfinansiering för kartläggning och insamling av förlorade fiskeredskap under 2024 skickar du till HaV senast 19 februari 2024.

Läs mer och ansök här.

I Sotenäs kommun startades 2018 Sveriges första Marina återvinningscentral. Här tar man hand om marint avfall som samlats in från strandstädning, uttjänta fiskeredskap från fiskeindustrin samt spökfiskenät och burar som samlats in från havet.

I Sotenäs kommun startades 2018 Sveriges första Marina återvinningscentral. Här tar man hand om marint avfall som samlats in från strandstädning, uttjänta fiskeredskap från fiskeindustrin samt spökfiskenät och burar som samlats in från havet. Foto: Staffan Ljung/HaV

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2024-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion