Aktuellt 17 januari 2024

Utökad fiskerikontroll i Västerhavet

Fisket efter bottenlevande arter i Västerhavet blir extra kontrollerat under årets inledning.

Gråsej (Pollachius virens) lever i nordatlanten och i svenska vatten förekommer arten främst i Skagerrak och Kattegatt. Foto: Natalie Greppi.

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kommer under vecka fyra till och med vecka elva 2024 ha ett utökat fokus på kontroll av det demersala fisket (fiske efter bottenlevande arter) i Skagerrak. Det innebär flygövervakning, sjö- och landningskontroller. Tyngdpunkten ligger på kontroll av landningsskyldigheten. Den innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

HaV har vid tidigare kontrollinsatser konstaterat stora skillnader mellan sammansättningen av fångster i sjökontroller jämfört med fiskets egna rapportering.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2024-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion